KOBIETY-PREZYDENCI
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980 
WICEPREMIERZY 1920-90 
CZŁONKINIE RAD PAŃSTWA I KOLEKTYWNYCH GŁÓW PAŃSTW

Carmen Pereira

Urodziła się w 1937 r. w zamożnej i szanowanej rodzinie. Jej ojciec był znanym w Afryce prawnikiem. W 1961 r. usłyszała o Afrykańskiej Partii Niepodległości Gwinei Bissau i Cabo Verde (dzisiaj Republika Zielonego Przylądka) (PAIGC). Przyłączyła się do niej w 1962 r. Aktywistą partyjnym był także jej mąż Umaru Djallo. Gdy represje ze strony kolonialnego rządu Portugalii nasiliły się w 1962 r. Carmen udała się wraz z trójką dzieci na emigrację do sąsiedniego Senegalu. W Zinguinchor (Senegal) pracowała jako szwaczka, aby wyżywić dzieci i trzydziestu towarzyszy partyjnych. W końcu 1963 r. wysłano ją do Związku Radzieckiego na studia medyczne i nauki polityczne. Rok później była członkinią służby zdrowia na terenach wyzwolonych i otworzyła pierwszy szpital PAIGC w Gwinei Bissau. Przewodziła także szkoleniowej delegacji pielęgniarek do Związku Radzieckiego. W 1967 r. została komisarzem politycznym na całym froncie południowym odpowiedzialnym za mobilizację polityczną na tym terytorium. Pereira była jedyną kobietą w Komitecie Wykonawczym da Luta (CEL). W roku 1973 została wybrana do parlamentu z Bissau, a następnie objęła funkcję drugiej  wiceprzewodniczącej Zgromadzenia Narodowego. W roku 1973 została jedną z członków Rady Państwa. W latach 1975-1980 była przewodniczącą parlamentu Cabo Verde, które jest od tego czasu niepodległe. Od roku 1975 do 1981 r. stała na czele Komisji Kobiet. W latach 1981-83 pełniła funkcję ministra zdrowia i spraw społecznych. Od 1984 do 1989 r. była przewodniczącą Ludowego Zgromadzenia Narodowego. P.o. prezydenta została na krótko w 1984 r. (14-16.V.1984) po generale João Bernardo Vieira, który doszedł do władzy w wyniku zamachu z XI.1981 r. Jeszcze w tym samym roku został on wybrany na prezydenta. W latach 1990-1991 była ministrem stanu (wicepremierem) ds. społecznych. Vieira zdymisjonował ją w 1993 r. pod zarzutami "błędów i nieodpowiedzialności". W 1994 r. straciła miejsce w Radzie Państwa. Inne źródła podają, że zasiadała w niej w latach 1989-1994. Carmen Pereira żyje w Gwinei Bissau i jest aktywną działaczką społeczną i polityczną. Generał Vieira stracił władzę w wyniku wojskowego zamachu stanu w 1999 r.