GŁOWY REPUBLIK W JUGOSŁAWII
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980

Vida Tomsič

Urodziła się 26.VI.1913 r. w Ljubljanie w Słowenii jako Vida Bernot.

1962-1963 tymczasowa przewodnicząca Narodowej Skupsztiny (parlamentu) 
w
Słowenii,
1967-1969 przewodnicząca Rady Obywatelskiej (Vecé Gradjana, izba niższa parlamentu federalnego) w Jugosławii,
1974-1978 przewodnicząca Narodowej Skupsztiny (parlamentu)
w Słowenii
.

Jest wdową po słoweńskim polityku komunistycznym, Tone Tomsicu (1910-42), który został zamordowany przez Niemców. W latach 1945-1946 była ministrem polityki społecznej, a w latach 50-ych członkinią Rady Wykonawczej. Jako przewodnicząca słoweńskiej Skupsztiny była także głową tej republiki. Zmarła w 1998 r.