Strona główna

WICEPREZYDENCI

KOBIETY-ZASTĘPCZYNIE GŁÓW REPUBLIK W BYŁYM ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH

 

Zoja Ananiewna Andriejewa, Rosja
1955-1959

 

A.P. Mamontowa, Rosja
1959-1963

 

E.A. Gubijewa, Gruzja
1959-1967

 

B. Musuraliewa, Kirgistan
1959-1970

Leokadija Iwozowna Diržinskaitė-Piliušenko, Litwa
1959-1969 i 1976-198
5

 

U. Ibadulajewa, Uzbekistan
1959-1963

 

K. Alujewa (Ałujewa?), Tadżykistan
ok. 1960-1965

 

E.T. Zenarskaya, Ukraina
1962-?

 

S.M. Mamedalijewa, Azerbejdżan
1963-?

 

T.M. Sabriova, Rosja
1963-1967

 

U.M. Wasiliewa, Rosja
1963-1967

 

P. Jeżanowa, Uzbekistan
1963-1970

 

A.T. Wenclowa, Litwa
ok. 1965

 

E.K. Jakuchaviecienė, Litwa
ok. 1965

 

Sukina Alas-Kyzy Alijewna, Azerbejdżan
1966-1990

 

Rama K. Swiettowa, Armenia
1974-ok. 1989

 

Zinaida Michajłowna Byczkowskaja, Białoruś
1975-ok.1978

 

Nellie V. Gurgen, Gruzja
1975-?

W 1975 r. była pierwszym sekretarzem Partii Komunistycznej w stolicy Gruzji, Tbilisi.
 

N.N., Turkmenistan
1975

 

Wiktoria M. Siradze, Gruzja
1979

Strona główna

Zajrzyj koniecznie na:

WICEPREZYDENCI

ZASTĘPCZYNIE GŁÓW REPUBLIK W BYŁEJ JUGOSŁAWII