Strona główna

WICEPREZYDENCI

KOBIETY-ZASTĘPCZYNIE GŁÓW REPUBLIK W BYŁEJ JUGOSŁAWII

wiceprezydent Biljana Plavsić, Serbska Republika Bośni i Hercegowiny
1992-18.VII.1996

wiceprezydent Spomenka Mićić, Muzułmańsko-Chorwacka Federacja Bośni i Hercegowiny
22.II.2007-

Strona główna

Zajrzyj koniecznie na:

WICEPREZYDENCI

ZASTĘPCZYNIE GŁÓW REPUBLIK W BYŁYM ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH