ZASTĘPCZYNIE GŁÓW REPUBLIK W ZSRR
WICEPREMIERZY W ZSRR

Wiktoria M. Siradze

1962-1973 wicepremier w Gruzji,
1978-1989 wiceprzewodnicząca gruzińskiej Rady Najwyższej,
1979 wiceprzewodnicząca republiki w Gruzji.