GŁOWY REPUBLIK W ZSRR
ZASTĘPCZYNIE GŁÓW REPUBLIK W ZSRR

Zoja Ananiewna Andriejewa (1899-1982)

1937-1955 głowa republiki Tuwy w Rosji,
1955-1959 zastępczyni głowy republiki w Rosji.

Niegdyś była ministrem spraw społecznych.