GŁOWY REPUBLIK W ZSRR
ZASTĘPCZYNIE GŁÓW REPUBLIK W ZSRR
PREMIERZY W BYŁYM ZSRR

Sukina Alas-Kyzy Alijewna

IX.1964-IX.1990 przewodnicząca Rady Najwyższej Nachiczewańskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej,
1966-1990 wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Azerbejdżanu,
XI.1988-1989 prezes Rady Ministrów
Nachiczewańskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.