Strona główna

KOBIETY-WICEPREZYDENCI

 

 

WICEPREZYDENCI

ZASTĘPCZYNIE GŁÓW REPUBLIK W BYŁYM ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH

ZASTĘPCZYNIE GŁÓW REPUBLIK W BYŁEJ JUGOSŁAWII