MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH W BYŁYM ZSRR
ZASTĘPCZYNIE GŁÓW REPUBLIK W ZSRR

Leokadija Iwozowna Diržinskaitė-Piliušenko (1921-)

W latach 1960-1962 była kandydatką na członka Biura Politycznego Partii Komunistycznej. W latach 1959-1969 i 1976-1985 była wiceprzewodniczącą Republiki Litewskiej. Od 1960 do 1976 r. (z krótką przerwą w 1961 r.) była wicepremierem odpowiedzialnym za kulturę i ministrem spraw zagranicznych.