WŁADCZYNIE 1250

Joanna z Akki

Urodziła się 21.V.1271 r. w Akce jako córka króla Anglii Edwarda I Plantageneta i jego pierwszej ukochanej żony - Eleonory Kastylijskiej. Swe dzieciństwo Joanna spędziła we Francji, u swej macierzystej babki, Joanny Dammartin. Zaręczono ją nawet z Hartmanem, synem króla Niemiec Rudolfa I Habsburga, ale chłopiec utopił się w Renie w 1282 r.

30.IV.1290 r., w opactwie Westminster, Joanna poślubiła Gilberta de Clare, 7. hrabiego Hertford. Z tego związku pochodzili: Gilbert de Clare (8. hrabia Hertford), Eleonora de Clare, Małgorzata de Clare i Elżbieta de Clare.

Pierwszy mąż Joanny zmarł w 1295 r. W latach 1295-1307 Joanna była panią Glamorgan i Walii. W I.1297 r. po raz drugi wyszła za mąż za Rogera de Monthermer, pierwszego barona Monthermer, rycerza pochodzącego z jej domu. Ojciec Joanny był zły, że związała się z kimś tak niskiego pochodzenia. Właśnie planował wydać ją za włoskiego szlachcica. Wtrącił Monthermera do więzienia. Joanna błagała ojca, żeby uwolnił jej męża. W końcu uległ jej prośbom i wypuścił go w VIII.1297 r. Na czas życia Joanny pozwolił mu używać tytułu hrabiego Gloucester i Hereford. Dziećmi Joanny i Rogera byli: Maria de Monthermer, Joanna de Monthermer, Tomasz de Monthermer (drugi baron Monthermer) i Edward de Monthermer. Joanna zmarła w połogu, 07.IV.1307 r., w dworze Clare w Suffolk, w Anglii. 23.IV.1307 r., wraz z swym martwym dzieckiem, została pochowana w tamtejszym klasztorze augustynów. Jej dziecko urodziło się martwe. Podobno ludzie odwiedzający jej grób zostawali wyleczeni z bólu zębów, bólu pleców i gorączki.