WŁADCZYNIE 1300

Eleonora de Clare

Urodziła się w X.1292 r. w Caerphilly w hrabstwie Glamorgan w Walii jako najstarsza córka Joanny z Akki i Gilberta de Clare, 7. hrabiego Hertford. W V.1306 r., w Westminsterze, wyszła za mąż za Hugona Despensera Młodszego (1286-1326), syna Hugona Despensera, 1. hrabiego Winchester i Izabeli Beauchamp. Dziećmi Eleonory i Hugona byli:

Hugon le Despenser

Gilbert le Despenser

Edward le Despenser

Jan le Despenser

Izabela le Despenser

Eleonora le Despenser

Joanna le Despenser

Małgorzata le Despenser

Elżbieta le Despenser

W 1314 r., po śmierci brata Gilberta, wraz z siostrami Elżbietą de Clare i Małgorzatą de Clare odziedziczyła rodowe posiadłości rodu de Clare w hrabstwie Glamorgan. Mąż Eleonory przyjaźnił się z królem Anglii Edwardem II. W 1326 r. królowa Izabela obaliła Edwarda. Tym samym skończyło się szczęście państwa le Despenserów. Sama Eleonora do II.1328 r. była więziona w Tower. W IV.1328 r. pozwolono jej osiąść w jej posiadłościach, z których złożyła hołd lenny.

Zamnieszkała w zamku Hanley. W I.1329 r. została porwana przez Wilhelma de la Zouche, który wcześniej pojmał jej męża i oblegał syna w Caerphilly. Szybko doszło do ślubu tej pary. Król Edward III zareagował konfiskatą dóbr Eleonory i aresztowaniem małżonków. została ponadto oskarżona o kradzież klejnotów z Tower. W 1329 r. ponownie została umieszczona w więzieniu. Na początku było to, znane jej już, Tower w Londynie, a potem zamek Devizes. W I.1330 r. doczekała się uwolnienia. Król przebaczył jej w zamian za najlepsze części jej posiadłości. 

Kiedy w 1330 r. Edward III obalił rządy swojej matki i Mortimera, Eleanor zwróciła się do niego o przywrócenie jej całości rodowych włości. Edward wyraził na to zgodę w 1331 r., jednak Eleanor musiała zapłacić 10 000 funtów. Sumę tą zmniejszono później do 5000. Eleanor zapłaciła, ale nie doczekała się zwrotu ziem przed swoją śmiercią.

W międzyczasie pojawił się kolejny problem. Po ślubie Eleanor z de la Zouche'em lord Grey ogłosił, że wcześniej poślubił Eleanor. Obie strony sporu kilkakrotnie odwoływały się do papieża. Spór został w końcu rozstrzygnięty na korzyść Zouche'a. Pozostał jej mężem do swojej śmierci w lutym 1337 r., na kilka miesięcy przed śmiercią Eleanor. Małżonkowie mieli razem dwoje dzieci:

William de la Zouche, (1330-po 1360), mnich w opactwie Glastonbury

Joyce Zouche, (1331-po04.V.1372), żona Johna de Botetourta, 2. barona Botetourt

Eleonora zmarła 30.VI.1337 r.