WŁADCZYNIE 1200

Joanna Dammartin

Urodziła się w 1216 r. jako córka Szymona de Dammartin, hrabiego Ponthieu, i Marii z Ponthieu, hrabiny Montreuil. W 1237 r. poślubiła w Burgos króla Kastylii i Leonu Ferdynanda III (1198/1199-1252). Z tego związku pochodzili: Ferdynand (przyszły hrabia Aumale), Eleonora (przyszła żona króla Anglii Edwarda I), Ludwik, Jimeno i Jan. Joanna była w latach 1239-1279 hrabiną Aumale i Ponthieu. Ferdynand był jej współwładcą do swej śmierci. Królowa Joanna zmarła 16.III.1279 r. w Abbeville. Jej następczynią została córka Eleonora.