WŁADCZYNIE 1250

Eleonora Kastylijska

Urodziła się w 1241 r. jako córka Ferdynanda III Świętego, króla Kastylii, i królowej Joanny Dammartin. 01.XI.1254 r., w klasztorze Las Huelgas w Hiszpanii, poślubiła króla Anglii Edwarda I. Byli zgodnym i kochającym się małżeństwem. Doczekali się razem sześciu synów i jedenastu córek: Blanki, Katarzyny, Eleonory, Joanny, Jana, Henryka, Juliany lub Katarzyny, Joanny z Akki, Alfonsa, Małgorzaty, Berengarii, Elżbiety lub Alicji, Marii, Elżbiety z Rhuddlan, Edwarda II (przyszłego króla Anglii) i Beatrycze. Eleonora Kastylijska w latach 1279-1290 była hrabiną Ponthièu i Montreuil we Francji. Zmarła 28.XI.1290 r. Śmierć królowej pogrążyła Edwarda I w wielkim smutku.