Strona główna

PREZYDENCI

CZŁONKINIE RAD PAŃSTWA I KOLEKTYWNYCH GŁÓW PAŃSTWA

RADY PAŃSTWA BYŁY W PAŃSTWACH KOMUNISTYCZNYM CZYMŚ W RODZAJU ZBIOROWEJ GŁOWY PAŃSTWA

 

członkini Rady Państwa Alicja Musiałowa, Polska
20.XI.1952-24.VI.1965

Urodziła się 20.V.1911 r. w rodzinie inteligenckiej. Z wykształcenia jest prawniczką. Członkini Polskiej Partii Socjalistycznej, a potem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po wojnie działała w ruchu kobiecym.
V.1950-VI.1965 przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet,
VIII.1952-XI.1956 członkini Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu (OK) Frontu Narodowego,
X.1952-V.1969 posłanka na Sejm,
III.1954-III.1959 zastępczyni członka Komitetu Centralnego PZPR,
I.1958-VI.1971 członkini Prezydium OK Frontu Jedności Narodowej,
III.1959-VI.1964 członek KC PZPR.
Zmarła 19.V.1998 r.
 

członkini Rady Państwa Rada Todorowa, Bułgaria
1958-1971

 

członkini Rady Państwa Bodoniy Anne, Węgry
1958-1985

 

członkini Rady Państwa Haydée Santamaria Cuardrado de Hart (1927-1988), Kuba
1959-1980

 

członkini Rady Państwa Irmgard Neumann (1925-), Niemiecka Republika Demokratyczna
1960-1963

 

wiceprzewodnicząca Rady Państwa Maria Paretti, Rumunia
1961-1966

 

członkini Rady Państwa Brunhilde Hanke, Niemiecka Republika Demokratyczna
1963-1989

Burmistrzyni Poczdamu w latach 1961-1984.
 

członkini Rady Państwa prof. Liselott Herforth (1916-), Niemiecka Republika Demokratyczna
1963-1981

 

członkini Rady Państwa Else Merke (1920-), Niemiecka Republika Demokratyczna
1963-1971

Członkini parlamentu z ramienia DFP w latach 1953-1986.
 

członkini Rady Państwa Anni Neumann (1926-), Niemiecka Republika Demokratyczna
1963-1971

 

członkini Rady Państwa Christel Pappe (1935-), Niemiecka Republika Demokratyczna
1963-1967

Członkini parlamentu z ramienia SED w latach 1965-1967.
 

członkini Rady Państwa Eugenia Krassowska-Jodłowska, Polska
24.VI.1965-28.III.1972

Urodziła się 21.I.1910 r. w Nowym Dworze w rodzinie nauczycielskiej. W 1935 r. ukończyła Uniwersytet Wileński. Z zawodu była filologiem i nauczycielką. W 1945 r. wstąpiła do Stronnictwa Demokratycznego (SD).
1935-1939 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wileńskiego,
1939-1941 nauczycielka w Wilnie,
1941-1944 nauczycielka w Białymstoku w tajnym nauczaniu,
1944-1946 dyrektor gimnazjum w Białymstoku, a następnie kurator białostockiego okręgu szkolnego,
I-VII.1946 i VI.1947-II.1973 członkini Centralnego Komitetu (CK) SD,
VII.1946-VI.1950 podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty,
I.1947-II.1972 posłanka na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL,
X.1949-V.1954 wiceprzewodnicząca CK SD,
VI.1950-XII.1951 podsekretarz stanu w Ministerstwie Szkół Wyższych i Nauki,
XII.1951-VI.1965 podsekretarz stanu w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego,
X-XII.1956 i VII.1965-II.1969 wiceprzewodnicząca CK SD,
I.1958-VII.1983 członkini Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu (OK) Frontu Jedności Narodowej,
1969 Budowniczy Polski Ludowej,
1969-1973 redaktor naczelna "Tygodnika Demokratycznego",
1973-1979 przewodnicząca Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Zmarła 15.IX.1986 r. w Warszawie.
 

członkini Rady Państwa prof. Rada Balerska, Bułgaria
ok. 1966-1972

 

wiceprzewodnicząca Rady Państwa Constanta Craciun, Rumunia
1966-1970

 

członkini Rady Państwa Maria Schneider (1923-), Niemiecka Republika Demokratyczna
1967-1971

Członkini parlamentu z ramienia SED w latach 1967-1976.
 

członkini Rady Państwa Margarethe Müller (1931-), Niemiecka Republika Demokratyczna
1967-1971

1948-1953 radna miejska w Berlinie i wiceprzewodnicząca LDPD w mieście,
1953-1959 wiceburmistrzyni Berlina,
1963-1989 członkini Komitetu Centralnego SED,
1967-1971 wiceprzewodnicząca Izby Ludowej,
1971-1976 członkini prezydium Izby Ludowej.
 

członkini Rady Państwa Vito Karpo, Albania
ok. 1967-1975

 

członkini Rady Państwa Mme Maros, Węgry
1967-1971

 

członkini Rady Państwa Benké Valeri, Węgry
1967-1971

1954-1958 przewodnicząca Korporacji Radiowo-Telewizyjnej,
1958-1961 minister edukacji i kultury,
1970-1985 członkini Biura Politycznego Partii Komunistycznej.
 

członkini Rady Państwa Susana Gadea, Rumunia
1969-
1975

 

członkini Rady Państwa Iwanka Dikowa (1948-), Bułgaria
1971-1976 i 1981-1985

Rolniczka. Kandydowała w 1971 r. do Zgromadzenia Narodowego.
 

członkini Rady Państwa Nadia Ferkadowa Asparuchowa, Bułgaria
1971-1989

 

członkini Rady Państwa Elena Lagadinowa, Bułgaria
1971-1989

członkini Rady Państwa Vass Metzker Erzsébet, Węgry
1971-1976

 

członkini Rady Państwa Ilse Thiele (1920-, z domu Neukrantz), Niemiecka Republika Demokratyczna
1971-1989

1954-1990 członkini Izby Ludowej z ramienia DFD/SED,
1954-1989
członkini Komitetu Centralnego SED.
 

członkini Rady Państwa Halina Gabryela Koźniewska, Polska
28.III.1972-02.IV.1980

Urodziła się 28.V.1920 r. w Tomczynie. W 1947 r. ukończyła Uniwersytet Warszawski. Jest lekarzem medycyny, neurochirurgiem. W 1968 r. została profesorem nadzwyczajnym, a w 1975 r. - profesorem zwyczajnym nauk medycznych. Bezpartyjna. W latach 1945-1949 pracowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1949-1950 była lekarzem w Szpitalu Karola i Marii w Warszawie, w latach 1950-1959 - w Akademii Medycznej w Lublinie (m.in. w latach 1978-1984 była dyrektorem Instytutu Chorób Układu Nerwowego). W okresie VI.1969-VIII.1985 była posłanką na Sejm. Zmarła 20.XII.1999 r.

członkini Rady Państwa Carmen Pereira , Gwinea-Bissau
1973-1994 lub 1989-1994

 

członkini Rady Państwa Tslola Dragoiczewa (1890-?), Bułgaria
1974-1986

 

członkini Rady Państwa Tamara Dobrin, Rumunia
1975-1989

 

członkini Rady Państwa Maria Lajosné Duschek , Węgry
1975-1989

członkini Rady Państwa Vilma Espín Guillois de Castro, Kuba
1976-18.VI.2007

 

członkini Rady Państwa Marta Deprés Arozarena, Kuba
1976-1980

 

członkini Rady Państwa Naunka Bozo, Albania
1976-1982

 

członkini Rady Państwa Zina Franja, Albania
1976-1982

 

członkini Rady Państwa Eugenia Kempara, Polska
18.XII.1976-06.XI.1985

Urodziła się 29.IX.1929 r. w Księżynie w rodzinie chłopskiej. W 1952 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1949 r. wstąpiła do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). 
1946-1952 pracownik cywilny administracji wojskowej,
1952-1975 służba wojskowa w organach prokuratury wojskowej,
1959-1975 przewodnicząca Centralnej Rady Organizacji Rodzin Wojskowych,
VII.1975-XI.1981 przewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet,
XII.1975-II.1980 zastępczyni członka Komitetu Centralnego PZPR,
III.1976-VIII.1985 posłanka na Sejm,
I.1977-VII.1983 przewodnicząca Krajowej Rady Kobiet Polskich przy Ogólnopolskim Komitecie (OK) Frontu Jedności Narodowej,
XII.1977-VII.1983 członkini Prezydium OK Frontu Jedności Narodowej,
II.1980-VII.1981 członkini KC PZPR.
 

członkini Rady Państwa Draża Delewa Wulczewa, Bułgaria
1979-1986

 

członkini Rady Państwa Krystyna Marszałek-Młyńczyk, Polska
02.IV.1980-23.III.1983

Urodziła się 09.IV.1930 r. w Białymstoku w rodzinie rzemieślniczej. W 1955 r. ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jest romanistką i dziennikarką. W 1959 r. wstąpiła do Stronnictwa Demokratycznego (SD). 
1955-1973 praca dziennikarska, związana z pismami regionalnymi i społeczno-kulturalnymi,
II.1965-II.1973 oraz II.1976-III.1981 członkini Centralnego Komitetu (CK) SD,
V.1965-VIII.1985 posłanka na Sejm,
1968-1973 redaktor naczelna miesięcznika "Kontrasty",
1973-1976 sekretarz Wojewódzkiego Komitetu SD w Białymstoku,
II.1976-III.1981 członkini Prezydium CK SD,
V.1976-III.1981 sekretarz CK SD,
1984-1986 radca ambasady - dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu,
VIII.1986-VII.1990 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Maria Ciocan, Rumunia

wiceprzewodnicząca Rady Państwa
1980-
1985

członkini Rady Państwa
1985-1989

 

członkini Rady Państwa Marije Temali, Albania
1980-1991

 

członkini Rady Państwa Lumitri Rexha, Albania
1980-1991

 

członkini Rady Państwa Emine Guri , Albania
1980-1991

 

członkini Rady Państwa Alexandrina Gainuse, Rumunia
1980-1982

 

członkini Rady Państwa prof. Johanne Töpfer (1929-1990, z domu Schrocko), Niemiecka Republika Demokratyczna
1980-1990

1976-1990 członkini Izby Ludowej z ramienia FDGB/SED. Popełniła samobójstwo.
 

członkini Rady Państwa Rosel Walther (1928-, z domu Fischer), Niemiecka Republika Demokratyczna
1980-1989

1950-1958 i 1967-1990 członkini Izby Ludowej z ramienia NDPD.
 

członkini Rady Państwa Monika Werner (1938-), Niemiecka Republika Demokratyczna
1980-1990

1963-1989 członkini Izby Ludowej z ramienia FDGB/SED.
 

członkini Rady Państwa Erdei Edit, Węgry
1980-1989

 

członkini Rady Państwa Erzébet Geza Bánáti, Węgry
1980-1989

 

członkini Rady Państwa Horovath Edith, Węgry
1980-1989

 

członkini Rady Państwa Stanka Szopowa (1954-), Bułgaria
1981-1985

Pierwsza kobieta-pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komsomołu w krajach komunistycznych.
 

członkini Rady Państwa Virginia Gemenscu, Rumunia
1983-1989

 

członkini Rady Państwa Evata Zolotan Dési, Węgry
1983-1987

 

członkini Rady Państwa Krener Terez, Węgry
1983-1989

 

członkini Rady Państwa Ioanna Bratu, Rumunia
1984-1987

 

członkini Rady Państwa Sefania Ionescu, Rumunia
1984-1987

 

członkini Rady Państwa Ioanna Lancranja, Rumunia
1984-1987

 

członkini Rady Państwa Elena Vladuc, Rumunia
1984-1987

 

wiceprzewodnicząca Rady Państwa Maria Ghitulicâ, Rumunia
1985-1989

 

członkini Rady Państwa Elżbieta Łucja Gacek, Polska
06.XI.1985-17.VI.1988

Urodziła się 06.VII.1938 r. w Wąchocku koło Starachowic w rodzinie inteligenckiej. W 1960 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1962 r. wstąpiła do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Od 1960 r. pracowała w sądownictwie. 
1966-1975 sędzia Sądu Powiatowego w Kielcach,
1975-1985 sędzia Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach,
1985-? sędzia Sądu Wojewódzkiego w Kielcach,
X.1985-VI.1989 posłanka na Sejm,
X.1986-? wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich,
17.VI.1988-03.VI.1989 wicemarszałek Sejmu,
VII.1989-? członkini Trybunału Stanu.
 

członkini Rady Państwa Eveline Klett (1949-), Niemiecka Republika Demokratyczna
1986-1990

 

członkini Rady Państwa Aysa D. Emilowa, Bułgaria
1986-1989

  członkini Rady Państwa Mercedes Diaz Herrera, Kuba
1986-1993
  członkini Rady Państwa Lidia Tablada Romero, Kuba
1986-1993
 

członkini Rady Państwa Zeida Suarez Premier, Kuba
1986-1993

 

członkini Rady Państwa Emilija M. Kostowa, Bułgaria
1986-1989

 

członkini Rady Państwa Cameluta Beldine, Rumunia
1986-1989

 

członkini Rady Państwa Diamanta Lodidoniu, Rumunia
1986-1989

 

członkini Rady Państwa Diona Vasilescu, Rumunia
1986-1989

 

członkini Rady Państwa Gladys Anoma, Wybrzeże Kości Słoniowej
1989-?

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego w latach 1970-1989.

członkini Rady Frontu Ocalenia Narodowego (tymczasowej kolektywnej głowy państwa) Doina Cornea, Rumunia
22-26.XII.1989

Urodziła się 30.V.1929 r. w Brasovie. Była jedną z liderek Sojuszu Obywatelskiego.
Rada Frontu Ocalenia Narodowego została tymczasową kolektywną głową państwa (pod przewodnictwem Iona Iliescu) po rozstrzelaniu prezydenta Ceausescu.

członkini Rady Frontu Ocalenia Narodowego (tymczasowej kolektywnej głowy państwa) Ana Blandiana, Rumunia
22-26.XII.1989

Urodziła się w 1942 r. w Timisoarze jako Otilia Coman. Szkołę średnią ukończyła w Oradea a filologię w Cluj. Jest sławną poetką. W 1990 r. została jedną z liderek Sojuszu Obywatelskiego.
 

członkini Rady Frontu Ocalenia Narodowego (tymczasowej kolektywnej głowy państwa) Cristina Ciontu, Rumunia
22-26.XII.1989

Rzeczniczka rządu w latach 1989-1990.
 

członkini Rady Frontu Ocalenia Narodowego (tymczasowej kolektywnej głowy państwa) Eugenia Iorga, Rumunia
22-26.XII.1989

 

członkini Rady Frontu Ocalenia Narodowego (tymczasowej kolektywnej głowy państwa) Magdalena Ionescu, Rumunia
22-26.XII.1989

 

członkini Rady Państwa Francisca Lucas Pereira (lub Peirreira) Gomes, Gwinea Bissau
1990-1994 i VII-14.IX.2003

 

członkini Rady Państwa Fatima Fati, Gwinea Bissau
1991-

członkini Rady Państwa dr Concepcíon Campa Huergo, Kuba
1993-2003

 

członkini Rady Państwa Eslinda Orozo, Kuba
1993-2003

 

członkini Rady Państwa Maria de los Angeles Garcia Alvarez, Kuba
1993-2003

 

członkini Rady Państwa Yadira Garcia Davilda, Kuba
1993-2003

członkini Rady Państwa dr Rosa Elena Simeón Negrín, Kuba
1993-

członkini Rady Państwa Nidia Diana Martínez Piti, Kuba
2003-

Członkini Federacji Kubańskich Kobiet, posłanka do Zgromadzenia Narodowego i dyrektor Szpitala Pediatrycznego im. Williama Solera.

członkini Rady Państwa María Teresa Ferrer Madrazo, Kuba
2003-

Wicedziekan Fakultetu Pedagogicznego im. Salvadora Allende.

 

członkini Rady Państwa Marta Hernández Romero, Kuba
2003-

Dyrektor prowincjonalnej administracji edukacyjnej w Santiago de Cuba.

członkini Rady Państwa Iris Betancourt Téllez, Kuba
2003-

Strona główna

Zajrzyj koniecznie na:

Kobiety-prezydenci

Kobiety pełniące obowiązki prezydenta

Kobiety-prezydenci na wygnaniu

Kobiety-prezydenci państw nieuznawanych

Kobiety-głowy republik w byłym ZSRR

Kobiety-głowy republik w byłej Jugosławii