WICEPREMIERZY 2001-10
CZŁONKINIE RAD PAŃSTWA I KOLEKTYWNYCH GŁÓW PAŃSTW
GUBERNATORKI 1981-1990 
MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Francisca Lucas Pereira (lub Peirreira) Gomes

przed 1990 pierwsza kobieta stojącą na czele jednego z 9 regionów Gwinei Bissau,
1990-1994 minister ds. kobiet,
1990-1994 członkini Rady Państwa,
1993-1994 minister spraw społecznych,
1994-1997 pierwsza wiceprzewodnicząca Ludowego Zgromadzenia Narodowego,
1997-1999 minister spraw wewnętrznych,
VII-14.IX.2003 wicepremier (minister stanu) i członkini Rady Państwa (radna) odpowiedzialna za sprawy polityczne i dyplomację.
14.IX.2003 r. doszło do zamachu stanu. Szef sztabu generalnego Verissimo Correia ogłosił się tymczasowym prezydentem. Poinformował on o rozwiązaniu wszystkich instytucji państwowych i o utworzeniu komitetu, który ma przywrócić w kraju demokrację.