Strona główna

KOBIETY-PREZYDENCI I PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI PREZYDENTA

 

 

 

Kobiety-prezydenci

Kobiety pełniące obowiązki prezydenta

Kobiety-prezydenci na wygnaniu

Kobiety-prezydenci państw nieuznawanych

Kobiety-głowy republik w byłym ZSRR

Kobiety-głowy republik w byłej Jugosławii

Członkinie Rad Państwa i kolektywnych głów państwa