SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH

SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH W LATACH 1947-1990

p.o. nadburmistrzyni  Louise Schroeder, Berlin [Zachodni] (Niemcy Zachodnie)
08.V.1947-07.XII.1948

 

premier Dawn Ba Maung Chien, Stan Karan (Birma/dziś Myanmar)
26.III.1952-12.VI.1954

W tym samym czasie była ministrem w rządzie narodowym odpowiedzialnym za stan Karenów. Potem została przywódczynią opozycji w stanie.
 

Lydia Poser (1909-84), dystrykt Gera (Niemiecka Republika Demokratyczna)

przewodnicząca komisji dystryktu
26.VII-01.VIII.1952

przewodnicząca rady dystryktu
01.VIII.1952-14.X.1959

[premier maharani Widżaja Raje Scindia, stan Madhja Bharat (Indie)
1956-1958]

 

przewodnicząca Rady Ministrów Rosa Abdul-Basyrowna Eldarowa, Dagestańska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka (w składzie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która z kolei była częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich)
1957-62

Prezydent Dagestanu w latach 1962-69.
 

przewodnicząca Rady Ministrów Tamara Soltnovna Khetagurowa, Północnoosetyjska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka (w składzie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która z kolei była częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich)
1959-62

Prezydent  Północnej Osetii w latach 1962-74.
 

przewodnicząca rządu Lidia Lykova, dystrykt Briańsk (w składzie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która z kolei była częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich)
1960-67

1961-67 minister spraw społecznych,
1967-73 wicepremier w rządzie rosyjskim.
 

szefowa rządu Iaina B. Tatsiaviené (1928-), region Novo-Villanskiis (Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka w składzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich)
1961-71

1971-73 stała na czele Komitetu Centralnego w Departamencie Handlu i Służby Publicznej,
1973-89 minister spraw społecznych.
 

przewodnicząca Rady Ministrów A.I. Demidova, Kaluga Oblast [Region] (w składzie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która z kolei była częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich)
  1963-78

premier Sucheta Kriplani, stan Uttar Pradesh (Indie)
02.X.1963-13.III.1967

premier Savka Dabčević-Kúčar, Socjalistyczna Republika Chorwacji (Jugosławia),
V.1967-V.1969

 

przewodnicząca Rady Nicole de Hautedocque, Paryż (Francja)
1967-73

1949-55 i 1962-63 wiceprzewodnicząca Rady Paryża,
1977-? wiceburmistrzyni Paryża.

przewodnicząca Rady Generalnej Evelyne Baylet (1913-), Tarn-et-Garonne (Francja)
1970-82

1959-78 burmistrzyni Valence d'Agen,
1972-85 wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej w regionie Midi-Pyrénées.
 

przewodnicząca Rady Okręgowej Irma Uschkamp (1929-), okręg Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna)
1971-1989 

premier Nandini Satpathy (1931-04.VIII.2006), Orissa (Indie)
14.VI.1972-03.III.1973 i 06.III.1974-16.XII.1976

1966-69 i 1971-72 federalna minister stanu ds. informacji,
1969-70 minister stanu przy premierze (Indirze Gandhi),
1970-71 minister stanu bez teki.
Była znaną literatką.

premier Shashikala Gurudatt Kakodkar, Goa, Daman i Diu (Indie)
12.VIII.1973-27.IV.1979

premier Laurette Rika De Backer-Van Ocken (1923-2002), Belgia

Wspólnota Flamandzka
1974-81

Flandria
1980-82

1974-79 minister kultury flamandzkiej,
1980-82 minister Wspólnoty Holenderskiej,
1981-82 sekretarz stanu ds. turystyki, kultury i mieszkalnictwa.

 Xing Yanzi (1940-), Chiny

przewodnicząca Komitetu Rewolucyjnego w prowincji Tianjin
1975-78

szefowa rządu w prowincji Hebei
1978

W latach 1975-77 była wiceprzewodniczącą Komitetu Rewolucyjnego Komuny Dazhongzhuang oraz sekretarzem Partii Komunistycznej w prowincji Tianjin. Zniknęła w 1985 r.

tymczasowa przewodnicząca Rady Terytorialnej (rządu) Hilda Watson (1922-97), Jukon (Kanada)
1977

Sprawowała tę funkcję jako tymczasowa przywódczyni Postępowych Konserwatystów, którzy w owym czasie mieli większość w parlamencie. 

premier Syeda Anwara Taimur, Assam (Indie)
06.XII.1980-29.VI.1981

 

Cecile Goor-Eyben (1923-), Belgia

minister ds. regionu Brukseli (premier)
1980

premier Brukseli
1981-83

1979-80 wiceprzewodnicząca Senatu,
1980-85 sekretarz stanu ds. Brukseli.

szefowa rządu Anna Nenna D'Antonio (1927-), region Abruzzo (Włochy)
01.XII.1981-13.V.1983

1972-77 radna ds. przemysłu,
1977-80 radna ds. społecznych i środowiska.

premier María Antonia Martínez García, wspólnota autonomiczna Murcia (Hiszpania)
1984 oraz 29.IV.1993-03.VII.1995

premier Kaqusha Jashari, Kosowo1 (Jugosławia)
10.III.1987-09.V.1989

 

premier Enny Moaitz (1945-), prowincja Morobe (Papua Nowa Gwinea)
1987-1988 (lub 1987-1991)

1978-80 członkini tymczasowego rządu prowincji odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne, młodzież i kobiety,
1980-91 minister ds. wewnętrznych, młodzieży, kobiet, finansów i rybołówstwa w rządzie prowincji oraz członkini lokalnego parlamentu,
1992 i 1997 kandydatka w powszechnych wyborach na szczeblu krajowym.

premier V.V. Janaki Ramachandran, Tamil Nadu (Indie)
07-30.I.1988

przewodnicząca Tymczasowej Komisji Josephine Abaijah, narodowy dystrykt stołeczny (Papua Nowa Gwinea)
1989-91

premier Elmira Makail-Kyzy Kafarowa, Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich)
1989

premier Heidi Lang-Agheri, kanton Zürich (Szwajcaria)
01.V.1989-30.IV.1990 i 01.V.1994-30.IV.1995

premier Rosemary Follett, Australijskie Terytorium Stołeczne (Australia)
11.V-05.XII.1989 oraz 06.VI.1991-09.III.1995

premier dr Carmen Lawrence, stan Australia Zachodnia (Australia)
12.II.1990-16.II.1993

premier Joan Kirner, stan Wiktoria (Australia)
09.VIII.1990-06.X.1992

1Kosowo - w starożytności było to terytorium w granicach Ilirii. Od początku średniowiecza napływali tam Słowianie, a od XII w. Kosowo było częścią państwa serbskiego. Po 1389 r. było pod władzą Turcji. W XVII w. nastąpił napływ Albańczyków. Po wojnach bałkańskich w latach 1912–13 znajdowało się w granicach Czarnogóry i Serbii, a potem w granicach Królestwa SHS (od 1929 r. Jugosławii). W 1945 r. Kosowo uzyskało autonomię w ramach republiki Serbii. W 1989 r., w wyniku referendum przeprowadzonego w całej Serbii, drastycznie ograniczono autonomię Kosowa i Wojwodiny. Nowa konstytucja ograniczyła drastycznie autonomię regionów, skupiając władzę w Belgradzie. Centralizowała władzę w zakresie kontroli nad policją, systemem sądowniczym, gospodarką, systemem edukacji oraz kwestii językowych, stanowiących element wieloetnicznej Serbii. Przeciw nowej konstytucji opowiedzieli się przedstawiciele mniejszości narodowych, którzy dostrzegali w niej próby odebrania władzy regionom na rzecz centralnego ośrodka. Kosowscy Albańczycy odmówili udziału w referendum, nie uznając jego prawomocności. Ponieważ stanowili mniejszość w państwie zdominowanym przez Serbów, ich udział nie wpłynąłby i tak na ostateczny wynik. Również władze prowincji nie uznały referendum. Miało ono być ratyfikowane przez lokalne zgromadzenia, co faktycznie oznaczało głosowanie nad swoim własnym rozwiązaniem. Zgromadzenie Kosowa początkowo odmówiło przyjęcia wyników referendum, jednak w III.1989 r., pod presją czołgów i wozów opancerzonych, otaczających miejsce obrad, zostały one przyjęte. Po zmianach w konstytucji Jugosławii rozwiązano parlament tego kraju, w którym zasiadali jedynie członkowie Partii Komunistycznej Jugosławii. Rozwiązaniu uległ również parlament Kosowa, czego nie zaakceptowali jego albańscy członkowie. Belgrad nominował nowy rząd regionalny całkowicie mu posłuszny, który rozpętał krwawy terror. W odpowiedzi na to deputowani albańscy zasiadający w serbskim parlamencie opuścili go i proklamowali Republikę Kosowo. Po rozwiązaniu przez Serbów parlamentu albańscy deputowani spotkali się potajemnie 07.IX.1990 r. w miejscowości Kaćanik i uchwalili Konstytucję Kosowa. W tej konstytucji Kosowo awansowało do republiki w ramach federacji jugosłowiańskiej. Ze strony serbskiej spotkało się to z negatywnym przyjęciem, a uchwalenie tych ustaw zostało określone jako ,,czyn zbrodniczy". Konstytucja Kosowa powołała do życia wszystkie instytucje niezbędne do funkcjonowania republiki: parlament, prezydenta, rząd, sądy, Prokuraturę Generalną, Sąd Konstytucyjny oraz Narodowy Bank Kosowa. Wszystkie te organy próbowały funkcjonować w podziemiu, ale niektórym się to nie udało ze względu na bardzo duże utrudnienia ze strony serbskiej. W dniach 26-30.IX.1991 r. Albańczycy zorganizowali w Kosowie referendum w sprawie przyjęcia Konstytucji Kosowa uchwalonej we IX.1990 r. i proklamowanie Kosowa jako Niezależnej Republiki. Brało w nim udział 87,01% całej ludności Kosowa, prawie wszyscy Albańczycy. Serbowie nie brali w nim udziału. 99,87% głosowało za przyjęciem Konstytucji. 19.X.1990 r. parlament głosował za usankcjonowaniem wyników referendum i ogłosił Kosowo ,,Republiką niezależną i suwerenną z prawem do prowadzenia własnej polityki zagranicznej i zawierania sojuszów?. Oczywiście wszystko to się odbywało się tajnie i nie oznaczało, że po uchwaleniu tego aktu władza będzie w rękach albańskich. Utworzona Republika Kosowa nie została oficjalnie uznana przez żadne państwo na świecie z wyjątkiem Albanii, która uczyniła to w X.1991 r. Następnym krokiem władz republikańskich był wybór premiera rządu, oczywiście prowizorycznego. Sukces referendalny pozwolił parlamentowi wybrać na premiera dr Bujara Bukoshi, stworzył on później rząd koalicyjny z największych partii Kosowa. Najwięcej tek ministerialnych miała Demokratyczna Liga Kosowa (LDK). Parlament w tym samym czasie wyznaczył wybory parlamentarne i prezydenckie na 24.V.1992 r. Wybory odbyły się w przewidzianym terminie, towarzyszyło im 8 grup obserwatorów międzynarodowych i 82 zespoły dziennikarskie przybyłe z całego świata. Serbskie władze, mimo że interweniowały w dwóch miejscach wyborczych, nie przeszkadzały wyborcom. Mimo to wybory odbywały się potajemnie, urny stały w miejscach prywatnych, czy gdzieś na maleńkich uliczkach, gdzie trudno było dostrzec, iż coś się tam dzieje. W wyborach wzięło udział 89,32% uprawionych do głosowania, z czego LDK uzyskała 76,44% (96 miejsc), Parlamentarna Partia Kosowa 4,86% (13 miejsc), Partia Rolna 3,15% (7 miejsc), Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna 3,10% (7 miejsc) i kandydaci niezależni 3,29% (2 miejsca). Ibrahim Rugova został wybrany pierwszym prezydentem Kosowa. W następnych wyborach w 1998 r.  i 2002 r. dokonano jego reelekcji. W latach 1998-1999 doszło do wybuchu wojny serbsko-kosowarskiej, której następstwem był eksodus ludności albańskiej. Po zbrojnej interwencji NATO w 1999 r. zawarto porozumienie pokojowe. Kosowo przeszło pod zarząd ONZ i ochronę sił pokojowych pod dowództwem NATO. 17.II.2008 r. parlament Kosowa przyjął deklarację niepodległości stosunkiem głosów 109-0, jednak na posiedzeniu nie stawili się przedstawiciele partii serbskich. Stawili się za to przedstawiciele pozostałych mniejszości narodowych i grup etnicznych. Do 04.II.2011 r. niepodległe Kosowo zostało uznane przez 75 państw (w tym USA, Niemcy, Polskę).

NASTĘPNE