WŁADCZYNIE 1250

Małgorzata de Lacy

Urodziła się w 1255 r. jako córka Wilhelma Longespee i Matyldy z Clifford. W 1261 r., po śmierci swej prababki Eli Salisbury Longespee, została 4. hrabiną Salisbury. Nigdy jednak nie używała tego tytułu. Przed 01.VI.1268 r. poślubiła Henryka de Lacy, 3. hrabiego Lincoln. Ich dziećmi byli Edmund, Jan i Alicja de Lacy. Obaj synowie zmarli młodo. Dziedziczką obojga rodziców została córka. Hrabina Małgorzata zmarła między 08.X.1306 r. a 16.VI.1310 r.