GUBERNATORKI 2459
WŁADCZYNIE 1150

Ela Salisbury Longespee (1187-1261)

Była córką Wilhelma, drugiego hrabiego Salisbury. Jej mężem był od IX.1197 r. William Longsworth (zmarł w 1226 r.), hrabia Salisbury, syn króla Ryszarda I, dzięki prawom swej żony. Mieli 4. (lub 6) córki i 4. synów. Była kobietą o silnym charakterze. Wraz z Williamem de Longespee położyła kamień węgielny pod budowę katedry w Salisbury. W latach 1196-1261 była dziedzicznym szeryfem i trzecią hrabiną  Salisbury. Od 1226 do 1228 r. oraz w okresie 1231-1236 była hrabiną Wiltshire. W 1238 r. wstąpiła jako zakonnica do klasztoru Lacock, a w latach 1240-1257 była jego pierwszą przeoryszą.