WŁADCZYNIE 1300

Alicja de Lacy

Urodziła się 25.XII.1281 r. na zamku Denbigh jako córka Małgorzaty de Lacy, 4. hrabiny Salisbury, i Henryka de Lacy, 3. hrabiego Lincoln. 28.X.1294 r. poślubiła Tomasza Plantageneta, 2. hrabiego Lancaster. Między 08.X.1306 r. a 16.VI.1310 r., po śmierci matki, została 5. hrabiną Salisbury. 05.II.1311 r., gdy zmarł jej ojciec, została 4. hrabiną Lincoln. W IV.1317 r. została porwana przez hrabiego Jana de Warenne. W 1318 r. małżeństwo Alicji i Tomasza zostało rozwiązane. Tomasz Plantagenet został stracony 22.III.1322 r. za wzniecenie buntu przeciwko królowi Anglii Edwardowi II. Kilka dni później aresztowano Alicję, jej matkę i córkę. Za wolność musiała oddać monarsze hrabstwo Salisbury. Przed 10.XI.1324 r. wyszła za mąż za Eubulusa le Strange (zmarł 08.IX.1335 r.), 1. barona Strange. Po jego śmierci, przed 23.III.1336 r., poślubiła Hugona de Freyne (zmarł w XII.1336/I.1337 r.), barona Freyne. Zmarła 02.X.1348 r. w opactwie Barlings nie pozostawiwszy żyjącego potomstwa.