STRONA GŁÓWNA

KOBIETY-PREMIERZY RZĄDÓW LOKALNYCH

 Szefowa lub szef kantonalnej egzekutywy ma często tytuł "Landammann" (naczelnika krajowego). Ja używam tutaj rzeczownika "premier", który tradycyjnie w języku polskim oznacza szefową lub szefa rządu.

 

SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH W LATACH 1947-1990

SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH W LATACH 1991-2000

SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH W LATACH 2001-2010

SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH W LATACH 2011-