POPRZEDNIE

GUBERNATORKI

GUBERNATORKI 1600-1639

 

p.o. szeryfa Mette Gregersdatter Ulfstand (1554-1602)

hrabstwo Sølvitsborg z posiadłościami Medelsta, Vester lub Bregne i Lister w Blekinge i Høgby oraz hrabstwo Vefre w Skanii (wtedu Dania, dziś Szwecja)
1600-1601
hrabstwo Lykå w Blekinge i hrabstwo Dragsmark Kloster w Norwegii
1601-1602
Swe obowiązki pełniła po śmierci męża, Knuda Grubbe til Alslev (1542-1600). W 1620 r. hrabstwo Lykå przekazała zięciowi, Siverdowi Grubbe.

szeryf Mette Johansdatter Urne, hrabstwo Vemb Skibrede (Norwegia)
1600-1612

Była córką Johana Urne i Mette Rønnow. Zarządzała hrabstwem w swym imieniu po śmierci męża, Alexandra Durhama (szkockiego szlachcica), aż do swej śmierci. Była oficjalną reprezentantką króla Danii i Norwegii. Nie miała dzieci. Zmarła w 1612 r.

arcyksiężna Izabela Klara Eugenia Austriacka, Niderlandy Hiszpańskie (Belgia i Luksemburg) współnamiestniczka
1601-1621
samodzielna namiestniczka
1621-1633
 

p.o. szeryfa Lisbeth Turesdatter Trolle, hrabstwo Dalby w Skanii (Dania, dziś Szwecja)
1601-1602

Swe obowiązki pełniła po śmierci męża, Gabriela Sparre til Svanholm. Była właścicielką posiadłości Knabstrup. Zmarła w 1611 r.
 

p.o. szeryfa Else Andersdatter Lindenov, hrabstwo Dalum (Dania)
1601-1602

Wdowa po Absalonie Gøye til Kærstrup (Absolon Gøe lub Absalonn Gøie).
 

p.o. szeryfa Margrethe Axelsdatter Viffert (1562-1622), hrabstwo Han Herred (Dania)
1601-1602

Margrethe Viffert til Gammel Wiffertsholm rządziła po śmierci drugiego męża, Jørgena Urne. Jej pierwszym małżonkiem był Evald Sehested. Po jej śmierci jej syn, Axel Urne, odziedziczył posiadłość, ale sprzedał ją siostrze, Anne Jørgensdatter Urne (po mężu Seefeld) w 1643 r.
 

p.o. szeryfa Agate Jakobsdatter Seefeld (1579-?), hrabstwo Bygholm (Dania)
1601-1602

Była córką Jakoba Enevoldsena Seefelda i Sophie Pederdatter Bille. Zarządzała hrabstwem wraz z pasierbicą, Elsebe Skram til Urup, po śmierci pierwszego męża, Nielsa Skrama til Urup. Po raz drugi wyszła za mąż za Vernera Parsberga til Eskær og Lynderup. Nie mieli dzieci.
 

p.o. szeryfa Elsebe Nielsdatter Skram, hrabstwo Bygholm (Dania)
1601-1602

Była córką Nielsa Skrama til Urup i jego pierwszej żony, Kirsten Styggesdatter Rosenkrantz. Zarządzała hrabstwem wraz z macochą, Agate Seefeld. Wyszła za mąż za Eske Bille til Svanholm.
 

p.o. szeryfa Margrethe Munthe, hrabstwo Sorø z posiadłością Alsted (Dania)
1602

Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Hansa Mikkelsena, dyrektora Akademii Sorø.
 

p.o. szeryfa Anne Eriksdatter Kaas, hrabstwo Hindsgavl z posiadłością Vends (Dania)
1602

Była wdową po Prebenie Bildzie til Aggersborg i Lindholm.
  Vibeke Arildsdatter Griis p.o. szeryfa hrabstwa Sandby w duńskiej Skanii (dziś Szwecja)
1603-1616
szeryf hrabstwa Hørjre w duńskiej Skanii (dziś Szwecja)
1608-1640
Była wdową po Pederze Munku til Sandbygård, a hrabstwo Hørjre otrzymała jako dożywocie. Służyła na dworze królowej Anny Katarzyny Brandenburskiej. Jej nazwisko oznacza "świnia". Zmarła ok. 1640 r.
 

p.o. szeryfa Anne Mortensdatter Brok, hrabstwo Onsø (wtedy Dania, dziś Norwegia)
1603-1604

Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Erika Mortensena (Mormanda) til Bramsløkke. Była oficjalną reprezentantką króla Danii i Norwegii. Zmarła po 1625 r.

Anne Eilersdatter Rønnow (1541-1609), Dania p.o. szeryfa hrabstw Hagenskov (z posiadłością Bog) i Eskebjerg
1604-1605
szeryf hrabstwa Strynø
1604-?
Zarządzała hrabstwami po śmierci męża, Erika Hardenberga (1529-1604). Mieli 9 dzieci, z czego 3 synów zmarło. Cierpiała na depresję.

starościna niegrodowa2 Anna Waza, Polska

starostwo brodnickie
1604-1625
starostwo gołubskie
1611-1625
 

p.o. szeryfa Anne Iversdatter Lykke (1554-1623), hrabstwa Lundegård i Jegindø (Dania)
1604-1605

Zarządzała hrabstwami po śmierci męża, Mouridsa Hansena Stygge til Holbækgård.
 

szeryf Else Kristendatter Munk, hrabstwo Løndborg Bispegaard (Dania)
1605-1635

Rządziła wraz z mężem, Kristofferem Gersdorfem. Było to ich zabezpieczenie na samotność.
 

p.o. szeryfa Adel Hansdatter, hrabstwo Sorø z posiadłością Alsted (Dania)
1606-1607

Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Andersa Kristensena.

p.o. szeryfa Maren Jensdatter Jul, hrabstwo Visborg w Gotlandii (Dania, dziś Szwecja)
1607-1608

Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Hermana Jul til Aabjerga (1548-1607).
 

p.o. szeryfa Birgitte Romellsdatter Brun, hrabstwa Frølands Skibrede i Ejdsberg Sogn (Norwegia)
1607-1608

Zarządzała hrabstwami po śmierci męża, Pedera Knutssona Måneskiölds til Akervik. Była oficjalną lokalną reprezentantką króla Danii i Norwegii. Zmarła przed 1622 r.
 

p.o. szeryfa Elsebe Jensdatter Juel (ok. 1524-przed 1627), hrabstwo Hammershus (Dania)
1610

Elsebe Juel lub Elsebet Jul zarządzała hrabstwem przez około rok po śmierci męża, Hansa Lindenova til Øsløf.
 

p.o. szeryfa Vibeke Christoffersdatter Gyldenstierne (1549-1613), hrabstwo Tranekær z 2 posiadłościami w Langeland (Dania)
1610-1611

Znana także jako Viveke Gyldenstjerne, była wdową po Nielsie Friisie. Mieli 13 dzieci.

Ellen Jørgensdatter Marsvin (1572-1649), Dania

p.o. szeryfa hrabstwa Odensegård oraz Odense Sankt Hans Kloster z posiadłościami Åsum, Bjerge, Lunde, Odense i Kam
1611-1612
szeryf hrabstwa Dalumkloster
1620-1639
p.o. szeryfa hrabstwa Davinde
1626-1638
Pochodziła z wysokiej szlachty. Jej córka, Kirsten Munk (Hornsherred), wyszła za mąż za króla Chrystiana IV.
 

p.o. szeryfa Anne Eriksdatter Rosenkrantz (1566-1618), hrabstwo Silkeborg z posiadłościami Hids, Lysgård i Vrads oraz hrabstwo Tanekær z 2 posiadłościami w Langelandzie (Dania)
1611-1612

Odziedziczyła kilka posiadłości w Norwegii. Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Frantza Henriksena Rantzau to Brobygard. Otrzymała kościelną jurysdykcję.

królowa-gubernator Maria Medycejska, Normandia (Francja)
1612-1619

Małgorzata Sabaudzka

gubernator Lizbona (wtedy Hiszpania, dziś Portugalia)
1612-1629
wicekrólowa Portugalii (wtedy Hiszpania)
23.XII.1634-01.XII.1640

p.o. szeryfa Anne Nielsdatter Lykke (1568-1645), hrabstwo Arnsborg na wyspie Ösel w Gotlandii (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1612-1613
 

Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Klavsa Maltesena Sehesteda til Højris og Nøragergård.
 

p.o. szeryfa Margrethe Brade, hrabstwo Landskrona w duńskiej Skanii (dziś Szwecja)
1612

Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Kristena Bernekova.
 

p.o. szeryfa Else Steensdatter Bille, hrabstwo Århusgård z posiadłościami Hasle, Ning i Vesterlisbjerg (Dania)
1613-1614 

Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Karla Bryske (1547-1613). Else zmarła w 1621 r.
 

p.o. szeryfa Karen Hansdatter Skinkel, hrabstwo Holbæk z posiadłością Ingelsø (Dania)
1614-1616

Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, sędziego Andersa Dresselberga til Vognserup. Jego pierwszą żoną była Mette Grubbe (zm. 1584 r.). Karen zmarła w 1624 r. 

adelantada1 Valle de Yupangui, pani de Loyola, markiza Santiago de Oropesa oraz Prawowita Reprezentantka Byłych Inkaskich Władców Peru Ana María Lorenza García Sayri Tupac de Loyola y Coya-Inca, Peru (wtedy posiadłość Hiszpanii)
1614-1630

 

p.o. szeryfa Margrethe Eriksdatter Munk Lange, hrabstwo Bygholm z posiadłościami Bjerge, Hatting i Nim (Dania)
1615-1616 

Zarządzała hrabstwem po śmierci drugiego męża, Knuda Ottesøna Brahe. Margrethe Lange til Engelsholm po raz pierwszy wyszła za mąż za Jensa Kaas til Gudumlund. Zmarła w 1622 r.
 

szeryf Beate Christoffersdatter Huitfeld (1544-1626), hrabstwo Lunde Sankt Peders Kloster z posiadłością Gers w Skanii (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1615-1627

Beate Huitfeld til Møllerød była ochmistrzynią dworu. Jej mężem był Knud Ulfeldt.

p.o. szeryfa Mette Eriksdatter Hardenberg (1569-1629), hrabstwo Bøvling (Dania)
1616-1617

Była córką Anne Rønnow til Skousborg i Erika Hardenberga. W 1604 r., po śmierci męża, Anne pełniła obowiązki szeryfa w hrabstwach Skousborg, Hagenskov, Eskebjerg i Strynø. Zaraz po urodzeniu Mette została oddana ciotce, Birgitte Rønnow. 6 lat później wróciła do rodziców w Hagenskov. W wieku 19 lat wyszła za mąż za Prebena Gyldenstierne til Vosborg, starszego od siebie o 20 lat. Był on szeryfem hrabstwa Åstrup by Hjørring. Jej matkę i siostry gnębiły depresje. Nie inaczej było z Mette. Opublikowała książkę modlitewną własnego autorstwa. Była matką 5 dzieci. W latach 1616-1617, po śmierci męża, pełniła obowiązki szeryfa hrabstwa Bøvling.
 

p.o. szeryfa Kirsten Eriksdatter Hardenberg, hrabstwa Dalum i Strynø (Dania)
1616-1617

Zarządzała hrabstwami po śmierci męża, Axela Brade til Elved. Jego pierwszą żoną była Mette Gøye. Posiadała kilka własnych posiadłości ziemskich. Kirsten zmarła w 1639 r.
 

p.o. szeryfa Hilleborg Eilersdatter Krafse, hrabstwo Søbygaard z posiadłością Løve (Dania)
1616

Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Mogensa Gøye. Posiadała kilka własnych posiadłości ziemskich.
 

p.o. szeryfa Pernille Henriksdatter Gyldenstierne (1576-1622), hrabstwo Hagenskov z posiadłością Bog (Dania)
1616-1617

Była żoną Jakoba Rosenkrantza til Kærstrup, szeryfa hrabstwa Nyborg. Mieli 10 dzieci.
 

szeryf Karen Andersdatter, hrabstwo Hven (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1616-1640

Jej rodzicami byli Anders Hansen i Bodil Knudsdatter. Była metresą króla Chrystiana IV (przez około 3 lata), z którym miała troje dzieci: dwie córki, które zmarły w dzieciństwie, oraz syna, Hansa Ulrika Gyldenløve. Dwór królewski opuściła ok. 1615 r. Jej syn został szeryfem hrabstwa Hven w 1642 r. Zmarła w 1673 r.
 

p.o. szeryfa Sophie Henriksdatter Below (1590-1650), hrabstwo Skivehus (Dania)
1617-1618

Była córką Henrika Below i Lisbeth Skram. Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Kristena Pedersena Tota til Boltinggård (1568-1617). Badała historię swej rodziny i napisała kilka książek modlitewnych. Miała 3 dzieci.
 

p.o. szeryfa Jutte Gyldenstierne, hrabstwa Verne Kloster i Ingedals Skibrede (Norwegia)
1617-1618

Zarządzała hrabstwami po śmierci męża, Kristoffera von der Grøben til Fitseband. Była oficjalną lokalną reprezentantką króla Danii i Norwegii.
 

p.o. szeryfa Anne Hansdatter Baden, hrabstwo Kronborg z posiadłościami Holbro i Lynge (Dania)
1618-1619

Zarządzała hrabstwem po śmierci brata, Kristena Hansena (Baden) til Nørård. Zmarła w 1633 r.
 

szeryf Else Tønnesdatter Galde, hrabstwa Verne Kloster i Ingedals Skibrede oraz Skjeberg Sogn (Norwegia)
1618-
ok. 1636

Wraz z drugim mężem, Siverdem Gabrielsenem (Akeleje) til Krengerup i Kambo, dostała te hrabstwa w dożywocie. Była oficjalną lokalną reprezentantką króla Danii i Norwegii. Jej pierwszym mężem był niemiecki szlachcic, Eiler Weide von Jasmund. Po jej śmierci Siverd żenił się jeszcze dwa razy: z Øllegaard Gerlofsdatter Nettelhorst i Anne Ottesdatter Bildt. Else nie miała dzieci. Zmarła około 1636 r.

p.o. szeryfa Sofie Hansdatter Oldeland, hrabstwa Brunla i Numedalen (Norwegia)
1618-1619

W 1610 r., po śmierci brata Lauridsa, odziedziczyła zamek Vejlgård. Zarządzała hrabstwami po śmierci męża, Kaspera Markdannera. Była oficjalną lokalną reprezentantką króla Danii i Norwegii.
 

p.o. szeryfa Dorte Ovesdatter Juul, hrabstwo Århusgård z posiadłościami Hasle, Ning i Vesterlisbjerg (Dania)
1619-1620

Jej rodzicami byli Ove Juul i Elsabe Jensdatter Juel (córka Idy Lange). Wyszła za mąż za Jørgena Kaasa til Geldskov. Zmarła jako bezdzietna wdowa w 1634 r.
 

p.o. szeryfa Anne Jensdatter Brahe, hrabstwo Sølvitsborg z posiadłościami Bregne i Lister (Dania)
1619-1624

Była wdową po Ottonie Lindenov til Boreby.
 

gubernator Elena de Caso, Dos Ilheus (Brazylia)
ok. 1620

W owym czasie Wicekrólestwo Brazylii wchodziło w skład Imperium Portugalskiego.

p.o. szeryfa Sophie Steensdatter Brahe, hrabstwo Vestervig (Dania)
1620

Posiadłość Birkelse odziedziczyła po śmierci męża, Jørgena Lunge til Odden. Posiadłości Toftegård, Rævkærgård, Ulveskoven og Nejsumskov kupiła. Połowę posiadłości Birkelse odziedziczył Mogens Kristensen Scheel, syn jej zmarłej córki Margrethe, ale wymienił się nią z swą ciotką, Idą Lunge. Sophie zmarła w 1656 r. 

 

p.o. szeryfa Sophie Jørgensdatter Rostrup, hrabstwo Kalundborg z posiadłościami Arts, Skippinge i Samsø (Dania)
1620

Była córką Jørgena Rostrup til Selleskovgård i Margrethe Skeel. Zarządzała hrabstwem po śmierci drugiego męża, Stena Brahe til Knudstrup. Przed nim jej mężem był Mads Sandberg til Løjstrup. Zmarła w 1632 r.
 

donatária Mariana de Sousa Guerra, kapitania São Vicente (Brazylia, wtedy posiadłość Portugalii)
1621-1624

Urodziła się około 1560 r. Była córką Pero Lopesa de Sousy, hrabiego Monsanto, i żoną Martima Afonso de Sousy. Stanowisko donatárii odziedziczyła po swoim bracie. Zmarła w 1625 r.
  p.o. szeryfa Else Jørgendatter Marsvin (1572-1649) hrabstwo Tranekær z dwoma posiadłościami w Langelandzie (Dania)
1621
hrabstwo Akershus (Norwegia)
1621-1623
Else Marsvin til Stenalt była wdową po Enevoldzie Kruse, skarbniku, radcy królewskim i gubernatorze Norwegii. Miała 4 dzieci.

p.o. szeryfa Helle Jørgensdatter Marsvin (1566-1637), hrabstwo Arnsborg (Dania)
1622

Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Jakoba Beka til Beldringe i Beldringe. W 1601 r. odziedziczyła wielki majątek Vapnö.
 

Anne Henriksdatter Lykke (1595-1641), Dania

p.o. szeryfa hrabstwa Kalundborg z posiadłościami Arts, Skippinge i Samsø
1623-1624/1625
szeryf hrabstwa Københavnz posiadłościami Smørum, Sokkelund i Ølstykke
1623-1624/1625
Wielka właścicielka ziemska. Jej rodzina należała do najbogatszych. Szeryfem (lendsmanem) została po śmierci męża, Kaja Rantzau til Rantzausholm. W latach 1623-31 była właścicielką zamku Harridslvesgaard. Gdy król Christian IV dowiedział się w 1626 r., że jest ona kochanką jego syna, księcia Christiana, kazał ją aresztować i osadził w Bohus w Norwegii. Odrzuciła królewskie warunki zwolnienia. Poskarżyła się Radzie Królewstwa, która zwolniła ją w 1628 r. Odzyskała wtedy swą córkę Sophie. W 1629 r. wyszła za mąż za Knuda Ulfeldta.
 

starościna niegrodowa2 Zofia Daniłowiczowa, starostwo hrubieszowskie (Polska)
1623-1634

królowa-gubernator Anna I de Sousa Nzinga Mbande Ngola, Luanda (wtedy część Imperium Portugalii, dziś Angola)
1623-1626

 

p.o. szeryfa Lisbeth Henriksdatter Gyldenstierne (1564-1638), hrabstwo Dragsholm (Dania)
1624

Szeryfem (lendsmanem) została po śmierci męża, Olufa Ronsensparre.
 

p.o. szeryfa Kirsten Hansdatter, hrabstwo Kullegaard z posiadłością Ludgude w Skanii (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1624-?

Szeryfem (lendsmanem) została po śmierci męża, Bernda Vacke.

starościna niegrodowa2 królowa Konstancja Habsburżanka, starstwa brodnickie i golubskie (Polska)
1625-1631

 

p.o. szeryfa Birgitte Prebensdatter Gyldenstierne (1595-1675), hrabstwa Halsted Kloster i Ravnsborg z posiadłościami Lålands, Nørre i Sønder (Dania)
1626-1627

Była wdową po Axelu Urne til Rygård. Posiadłości sprzedała Nielsowi Trolle w 1640 r. Miała 5 dzieci.
 

p.o. szeryfa Dorothea Hansdatter, hrabstwo Sællemarksgård z posiadłością Samsø (Dania)
1629-1642

Zarządzała hrabstwem po śmierci męża, Jakoba Bruna. Po jej śmierci przejął je ich syn, Jens Jakobsen Brun.

p.o. szeryfa Birgitte Lauridsdatter Brockenhuus, hrabstwo Nyborg z posiadłościami Gudme, Salling, Sunds i Vinding (Dania)
1630-1631

Zarządzała hrabstwem i była lokalną reprezentantką króla po śmierci swego męża, Jakoba Ulfeldta til Ulfeldsholm. Ich synem był Corfitz Ulfeldt, Kanclerz Królestwa i mąż Eleonory Krystyny, córki króla Chrystiana IV.

p.o. szeryfa Jytte Eskesdatter Brok (1595-1640), hrabstwo Vestervig (Dania)
1631-1632

Szeryfem (lendsmanem) została po śmierci męża, Jørgena Skeel til Sostrup.

starościna niegrodowa2 Anna Katarzyna Konstancja Waza, starostwa brodnickie, gołubskie i tucholskie (Polska)
1632-1638

 

szeryf Karen Christoffersdatter Pax, hrabstwo Kornerupgård (Dania)
1632-4..

Wdowa po Eryku Madsenie Vasspydzie til Vinderup (zm. 1615). Ona zmarła w 1650 r.
 

p.o. szeryfa Birgitte Hansdatter Lindenov (1581-1648), hrabstwo Ålborghus z posiadłościami Års, Flæskum, Hellum, Hindsted, Horns, Hvetbor, Kær i Han (Dania)
1634-1635

Szeryfem (lendsmanem) została po śmierci męża, Otto Christensena Skeela. Była zatrudniona na dworze królowej Danii Anny Katarzyny Brandenburskiej.
 

p.o. szeryfa Margrethe von der Lühe (1590-1667), hrabstwa , Jøderen i Dalerne [Stavangers] (Dania)
1634-1635

Była córką Carla lub Corta von der Lühe i Agaty von Oetzen. Szeryfem (lendsmanem) została po śmierci męża, Jørgena Brukkenhus til Sebberkloster. Mieli 7 dzieci. Była oficjalną lokalną reprezentantką króla Danii i Norwegii.

p.o. szeryfa Ide Hansdatter Lange (1584-1649), hrabstwa Bøvling i Skodborg z posiadłościami Vandfuld i Hind og Ulvborg (Dania)
1634-1635

Wdowa po Jensie Juulu til Kjeldgård, Åbjerg og Nørre Vosborg. Był on gubernatorem Norwegii i radcą królewskim. Ide zmarła po upadku z balkonu.
  p.o. szeryfa Hilleborg Christoffersdatter Krafse (1600-1661) hrabstwo Stege z dwoma posiadłościami w Møn
1634-1635
hrabstwo Hald
1653-1655
Zarządzała hrabstwem Stege po śmierci pierwszego męża, Henrik Holk til Raunholt. Hrabstwem Hald zarządzała po śmierci drugiego małżonka, Frandsa Pogwischa. Byli małżeństwem od 1641 r.
 

p.o. szeryfa Anne Jørgensdatter Friis, hrabstwo Århusgård z posiadłościami Hasle, Ning i Vesterlisberg (Dania)
1635-1636

Wdowa po Lauridsie Lindenov til Oregård. Zmarła w 1657 r.

namiestniczka Ursula von Solms-Braunfels, księstwo Orange (Francja)
1637-1648

starościna niegrodowa2 królowa Cecylia Renata Habsburżanka, starostwa brodnickie, golubskie i tucholskie (Polska)
1638-1644

 

starościna niegrodowa2 Urszula Grudzińska, starostwo szadeckie (Polska)
1639-1640

Była córką kasztelana nakielskiego Stefana Grudzińskiego. Około 1605 r. poślubiła Mikołaja z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowskiego, z którym miała wiele dzieci (Wojciecha, Władysława, Hieronima, Zygmunta, Stefana i Annę). Po śmierci męża została starościną.

p.o. szeryfa Berte Nielsdatter Friis (1583-1652), hrabstwo Riberhus z posiadłościami Gjørding, Skads i Veser (Dania)
1639

Wdowa po Albercie Skeelu til Hegnet, Fusingø, Holbækgård, Katholm, Hessel og Lergrav. Mieli 8 dzieci.
 

zastępczyni gubernatora lub gubernator-porucznik (Lieutenant Governor) Mary Colles, Alderney (dependencja Korony Brytyjskiej)
ok. 1639

Rządziła tym terytorium w latach 30-ych XVII wieku. Jej następcą około 1639 r. został John Colles.

1Adelantada - rodzaj gubernatury wojskowej w koloniach hiszpańskich w dobie konkwisty w XVI i XVII wieku. Konkwistadorzy pełniący te funkcje otrzymywali zazwyczaj uprawnienia nieskrępowanej eksploatacji kraju w zamian za zbadanie, podbicie i spacyfikowanie danego terytorium na rzecz Korony. Termin pochodzi od hiszp. por adelantado: posuwać się naprzód, iść na czele. W kilku dokumentach z XI-wiecznej Kastylii i Nawarry można spotkać się z tym określeniem, ale nie wyjaśniają one zakresu obowiązków związanych z piastowanym urzędem adelantada. Najwcześniejszy znany adelentado został mianowany w roku 1253 podczas rekonkwisty terytorium zwanego "La Frontera" (Andaluzja). Adelantados reprezentowali królów Kastylii, zaś od czasów panowania Ferdynanda III aż po wiek XVII posiadali władzę administracyjną w powierzonych sobie prowincjach.

2Starosta niegrodowy - tenutariusz (łac. capitaneus sine iurisdictione) – dzierżawca zamków lub dóbr królewskich tzw. królewszczyzn, bez uprawnień starosty grodowego. Starostwa niegrodowe były łac. panis bene merentium (chlebem dobrze zasłużonych), rozdawanym przez króla. Wobec niekontrolowanej kumulacji tych starostw w jednym ręku, stały się one przyczyną wzrostu niejednej fortuny magnackiej.

NASTĘPNE