STRONA GŁÓWNA

ARTYKUŁY I KOMENTARZE

DYPLOMACJA JEST ZBYT POWAŻNĄ SPRAWĄ, ABY ZOSTAWIĆ JĄ MĘŻCZYZNOM - artykuł Akmoral Arystanbekowej zamieszczony w "United Nations Chronicle-online edition".

Praca magisterska Tomasza Piórkowskiego pt. "Uczestnictwo kobiet w życiu politycznym III RP".

Kobiety a władza i podejmowanie decyzji - artykuł pochodzący ze strony Przedwyborczej Koalicji Kobiet.

Praca Agnieszki Pawelskiej pod tytułem "Przyczyny niewystarczającej obecności kobiet w polskiej polityce w latach 1989-2005".

Wszystkim Autorom serdecznie dziękuję.