WŁADCZYNIE 1-500

Aelia Eudoksja

Była córką frankijskiego naczelnika wojsk imieniem Bauto. Na początku lat 80-ych IV wieku był on magistrem militum na dworze cesarza Gracjana, a w 385 r. konsulem. Jej matka była prawdopodobnie Rzymianką. Bauto zmarł w 388 r. i odtąd jego córka wychowywała się w Konstatynopolu w domu niejakiego Promotusa. Zginął on w walkach z Gotami w 391 r. Eudoksja została żoną cesarza Arkadiusza 27.IV.395 r., zaledwie trzy tygodnie po śmierci cesarza Teodozjusza I. Siedem razy była w ciąży, ale przeżyło tylko czworo jej dzieci: Flaccilla (ur. 17.VI.397), Aelia Pulcheria (ur. 19.I.399), Arkadia (ur. 03.IV.400), Teodozjusz II (ur. 10.IV.401) i Maryna (ur. 10.II.403). Eudoksja bardzo szybko zdobyła duży wpływ na męża i na sprawy państwowe. W roku 402 r. uzyskała tytuł Augusty. Cesarzowa była bardzo pobożna. Nakazywała prześladować heretyków i pogan. Spierała się także z hierarchią kościelną o dogmaty. Z tego powodu skonfliktowała się z biskupem Konstantynopola, Janem I Chryzostomem. Publicznie zaatakował on cesarzową i jej damy dworu. We IX.403 r. Eudoksja skazała go na pozbawienie urzędu i wygnanie. Ta sama sytuacja powtórzyła się w 404 r. Cesarzowa Aelia Eudoksja zmarła 06.X.404 r. rodząc swe piąte dziecko.