WŁADCZYNIE 1200

Teresa Portugalska

Urodziła się w 1181 r. w Coimbrze jako córka króla Portugalii Sancho I Kolonizatora i Dulce Berengarii, córki królowej Aragonii Petroneli i Rajmunda Berengara IV, hrabiego Barcelony. Wyszła za mąż za Alfonsa IX, króla Leónu. Mieli troje dzieci: Sanchę II, Dulcyneę I i Ferdynanda (który zmarł w 1214 r.). Małżeństwo Teresy i Alfonsa zostało unieważnione w 1194 r. z powodu zbyt bliskiego pokrewieństwa. Królowa Teresa osiadła w Lorvão w Portugalii. Założyła tam klasztor benedyktynek. Wkrótce potem przekształciła go na klasztor cysterek, w którym przebywało 300 zakonnic. 

26.III.1211 r. zmarł król Portugalii Sancho I, ojciec Teresy. W testamencie zapisał swym córkom Matyldzie, Teresie i Sanchy część ziem. Matylda i Sancha miały ponadto prawo używać tytułu królowych Portugalii. Tym zapisom sprzeciwił się nowy król Portugalii i brat Teresy, Alfons II Otyły. Bał się on decentralizacji kraju. Wybuchła wojna domowa, w której infantki wsparła część szlachty, Kastylia oraz Leon. Alfons nie poniósł klęski dzięki interwencji papieskiej, która za cenę wielkich odszkodowań pozwoliła utrzymać całość państwa i zasadę władzy królewskiej nad wszystkimi terenami kraju. Alfons II zmarł 25.II.1223 r. Jego syn i następca, Sancho II, uznał prawa ciotek do niektórych zapisanych im ziem, ale zażądał od nich, by zrzekły się tytułów królowych. Tak też się stało i w tym samym roku podpisano traktat pokojowy.

Alfons IX zmarł 24.IX.1230 r. Miał kilkoro dzieci z drugą żoną, Berengarią. Ten związek także został anulowany z powodu zbyt bliskiego pokrewieństwa. Zmarły władca życzył sobie, że następnymi władczyniami Leónu miały być jego córki z pierwszego małżeństwa. Pretensje do tronu zgłosił także Ferdynand III Święty, syn Alfonsa i Berengarii. Szlachta opowiedziała się za obiema siostrami. Kler z kolei był zwolennikiem unii Kastylii i Leónu. Doszło do negocjacji prowadzonych przez Teresę i Berengarię. Podpisały one "Traktat trzech", na mocy którego obie królowe Leónu zrzekały się tronu na rzecz Ferdynanda. Ten z kolei musiał wypłacić im za to duże odszkodowanie. Królowa Teresa wróciła do klasztoru San Mamede w Lorvão w Portugalii. Dołączyła do niej jej córka Dulcynea I. Złożyły razem śluby zakonne. Dulcynea I zmarła w 1245 r. Królowa Teresa zmarła tam 18.VI.1250 r. z przyczyn naturalnych. 13.XII.1705 r. ona i jej siostra Sancha zostały beatyfikowane przez papieża Klemensa XI. Teresę wspomina się w katolickim kalendarzu 17.VI. Błogosławioną jest także ich siostra Matylda.