WŁADCZYNIE 1100

Petronela I Aragońska

Urodziła się 11.VIII.1136 r. w Huesca. Była córką króla Aragonii Ramiro II Mnicha i Agnieszki Akwitańskiej (córki księcia Wilhelma IX z Akwitanii i Gaskonii). Po bezpotomnej śmierci króla Aragonii Alfonsa I Zdobywcy w 1134 r., nowym królem został proklamowany jego młodszy brat, Ramiro. Dotychczas był on mnichem i biskupem Barbastro-Roda, ale uzyskał papieską dyspensę. Wkrótce potem ożenił się z Agnieszką Akwitańską. W 1137 r. został zmuszony przez powstanie szlachty do ucieczki. Przebywał na dworze Rajmunda Berengara IV, hrabiego Barcelony. Mała Petronela została narzeczoną Rajmunda, choć pierwszym kandydatem do jej ręki był Sancho, syn króla Kastylii Alfonsa VII. W ten sposób miało dojść do unii personalnej Aragonii i Barcelony. Księżniczka pobierała edukację na dworze hrabiowskim w Barcelonie. W 1137 r. Ramiro II abdykował i królową Aragonii została Petronela I. Jej ojciec (zachował tytuł króla) wycofał się do San Pedro el Viejo de Huesca a królowa Agnieszka wyjechała do Francji. Ramiro II zmarł 16.VIII.1147 r. Krótko przed śmiercią został ponownie mnichem. Petronela wyszła za mąż za Rajmunda Berengara IV w VIII.1150 r. w Léridzie. W wieku 14 lat, zgodnie z prawem kanonicznym, stała się pełnoletnia. Władzę sprawowali teoretycznie oddzielnie (Rajmund przyjął jedynie tytuł księcia Aragonii, a nie króla), ale to do Rajmudna faktycznie należało ostatnie słowo w sprawach Aragonii i Katalonii. Królowa do jego śmierci pozostawała w cieniu. W III.1157 r. urodziła swe pierwsze dziecko, syna Rajmunda Berengara, który panował później pod imieniem Alfonsa II Cnotliwego. Później na świat przyszli: Sancho (przyszły hrabia Ros s elló), Piotr (przyszły hrabia Cerdanyi, Carcassonne i Narbonne), Eleonora, Rajmund Berengar III (przyszły hrabia Prowansji) i Dulcía Barcelońska (przyszła królowa Portugalii). 06.VIII.1162 r. najstarszy syn Petroneli odziedziczył po śmierci ojca hrabstwo Barcelony. Matka w tym samym czasie formalnie przekazała mu tron Aragonii. Sama rządziła potem w jego imieniu jako regentka do 1164 r. Królowa Petronela zmarła 13.X.1174 r. w Barcelonie.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza, Kamil Stepan, Słownik władców świata, Kraków 2005.