WŁADCZYNIE 1250

Matylda z Hainaut

Urodziła się 29.XI.1293 r. jako najstarsza córka Izabeli de Villehardouin, księżnej Achai i Morei, oraz Florenta z Hainaut, jej drugiego męża. Florent zmarł 23.I.1297 r. Od tej pory Matylda, jako jego następczyni, była panią de Braine-le-Comte i de Hal w dzisiejszej Belgii. W 1311 r. matka uczyniła ją dziedziczką Achai i Morei. Izabela de Villehardouin zmarła 23.I.1312 r. Po jej śmierci o Achaję i Moreę walczyli: Izabela de Sabran, kuzynka Matyldy, i Filip I z Tarentu. Ten ostatni przekazał księstwa Achai i Morei Matyldzie w 1313 r.

W 1299 r. mężem małoletniej Matyldy został Gwidon II de la Roche, książę Aten. Zmarł on 05.X.1308 r. W 1313 r. kolejnym małżonkiem Matyldy został Ludwik Burgundzki, tytularny król Tessaloniki. Ludwik był młodszym synem księcia Burgundii Roberta II i Agnieszki Francuskiej. Związek Matyldy i Ludwika miał zjednoczyć domy Andegawenów i Burgundów. Młoda para wkrótce udała się de Grecji, by zająć Achaję i Moreę okupowane przez Ferdynanda z Majorki, męża Izabeli de Sabran. 05.VII.1316 r., w bitwie pod Manoladą, Ferdynand został pokonany i zabity. Ludwik przejął kontrolę nad Eleią. Zmarł otruty 02.VIII.1316 r. W rękach Matyldy pozostało księstwo Morei. Wkrótce doszło do walki o nie między kilkoma pretendentami. W 1318 r. Matylda została wywłaszczona z swych lenn. W tym samym roku została zmuszona do poślubienia księcia Jana z Durazzo. Oddalił ją już w 1321 r. Ostatnim mężem księżnej był Hugh de La Palice, z którym później rozwiodła się. Osiadła w Aversie, gdzie zmarła bezpotomnie w 1331 r.