WŁADCZYNIE 1250

Izabela de Villehardouin

Urodziła się około 1260/1263 r. jako najstarsza córka i dziedziczka Wilhelma II de Villehardouin, księcia Achai, i jego drugiej żony Anny Komneny Dukainy. Pierwszym narzeczonym Izabeli został Andronik Paleolog, syn cesarza bizantyńskiego Michała VIII. Do zawarcia tego związku nigdy nie doszło. W V.1267 r., w Viterbo, został zawarty traktat między ojcem Izabeli, królem Sycylii i Neapolu Karolem I Andegaweńskim i wygnanym cesarzem Konstantynopola Baldwinem II. Na jego mocy Karol został księciem Achai i Morei, a dziedzice Wilhelma i Baldwina mieli poślubić dzieci Karola. 28.V.1271 r. Izabela wyszła za mąż za Filipa Andegaweńskiego, syna Karola I Andegaweńskiego. Filip w 1274 r. został tytularnym królem Tessaloniki, ale zmarł już 01.I.1277 r., jeszcze przed swym ojcem. 01.V.1278 r. zmarł ojciec Izabeli. Zgodnie z traktatem z Viterbo nowym księciem Achai został jej teść, Karol I Andegaweński. Zmarł on 07.I.1285 r. i jego następcą został jego syn, Karol II. 16.IX.1289 r. drugim mężem Izabeli został Florent z Hainaut. Owocem tego związku była córka Matylda. W 1289 r. Karol II nadał Izabeli i Florentowi tytuły księżnej i księcia Achai. Warunkiem było to, że Izabela, po ewentualnej śmierci swego męża, nie wyjdzie po raz kolejny za mąż bez zgody Karola. Florent zmarł 23.I.1297 r. Od tej pory Izabela rządziła Achają i Moreą sama ze swego zamku Nesi w Kalamacie. 12.II.1301 r. poślubiła Filipa I Sabaudzkiego, pana Piemontu. Mieli 6. dzieci, w tym m.in.: Marię, Małgorzatę Sabaudzką, Alicję, Amadeusza i Jakuba. Od tej pory para ta dzieliła się władzą. Filip był autorytarnym władcą. W 1304 r. zbuntowało się przeciwko parze książęcej chłopstwo greckie, które było udręczone wysokimi podatkami. W 1306 r. Filip i Izabela zostali wezwani na dwór Karola w Neapolu. Filipa oskarżono o nielojalność i niewspieranie Karola podczas jego wyprawy przeciwko Epirowi. Izabela miała nie poprosić swego suwerena o zgodę na zamążpójście. Oboje zostali pozbawieni władzy nad Achają i Moreą na rzecz syna Karola II, Filipa I z Tarentu. Mąż Izabeli 11.V.1307 r. zrezygnował ze swoich praw do księstw Achai i Morei w zamian za hrabstwo Alby. Izabela odseparowała się od niego i osiadła w Hainaut. Stamtąd walczyła o odzyskanie swych księstw. W latach 1289-1307 była także baronową Karyteny i Bucelet (Arakloven). W 1311 r. uczyniła swą starszą córkę Matyldę dziedziczką Achai i Morei. W tym samym roku jej młodsza córka Małgorzata Sabaudzka odziedziczyła po niej baronię Karyteny. Zmarła 23.I.1312 r.