KOBIETY-PREMIERZY TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH
WICEPREMIERZY 2001-10 
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Marthe Ogoundélé-Tessi

Ta nauczycielka należy do Unii na rzecz Postępu (UPP). Saint-Martin 22.II.2007 r. stało się terytorium zamorskim Francji. Do tego czasu było jedną z jednostek administracyjnych wchodzących w skład Gwadelupy. Jako część Gwadelupy, będącej regionem zamorskim Francji, Saint-Martin wchodziło w skład Unii Europejskiej. W referendum, które odbyło się 07.XII.2003 r., 76,17% głosujących opowiedziało się za odłączeniem Saint-Martin od Gwadelupy i utworzeniem osobnego terytorium zależnego. Zgodnie z ustawą przyjętą przez francuski parlament 07.II.2007 r., która weszła w życie 22.II.2007 r., Saint-Martin jest wspólnotą (zbiorowością) zamorską (collectivité d'outremer). W wyniku pierwszych wyborów do 23-osobowej Rady Terytorialnej (parlamentu złożonego wówczas z 11 kobiet i 12 mężczyzn) Saint-Martin 01.VII.2007 r. i 08.VII.2007, 16 z 23 miejsc zdobyła UPP, a jej lider Louis-Constant Fleming objął 15.VII.2007 r. na okres pięciu lat stanowisko prezydenta Rady Terytorialnej i 7-osobowej Rady Wykonawczej (rządu wyłonionego przez parlament). Marthe Ogoundélé-Tessi została pierwszą wiceprzewodniczącą Rady Wykonawczej odpowiedzialną za zatrudnienie, edukację, szkolenie zawodowe, nauczanie, kulturę, młodzież, sport i transport szkolny oraz pierwszą wiceprzewodniczącą Rady Terytorialnej. Pan Fleming został zdymisjonowany 25.VII.2008 r. i jego obowiązki na obu stanowiskach przejęła pani Ogoundélé-Tessi. 07.VIII.2008 r. przegrała wybory na przewodniczącą obu Rad z panem Frantzem Gumbsem, głosami 15 do 7. Po tej porażce miała wycofać się za polityki i kontynuowała karierę nauczycielską. 05.V.2009 r. jednak ponownie ubiegała się o stanowisko przewodniczącej Rady Terytorialnej. Zdobyła tylko 1 głos.