WŁADCZYNIE 1300

María Díaz II de Haro

Była córką Jan de Haro, pana Vizcayi w latach 1322-1326, i Izabeli Portugalskiej oraz wnuczką Maríi Díaz I de Haro, pani Vizcayi w latach 1289-1295, 1310-1322 i 1326-1334. Jan de Haro został zamordowany 31.X.1326 r. w Toro z rozkazu króla król Kastylii i Leónu Alfonsa XI Sprawiedliwego. María Díaz I de Haro musiała opuścić klasztor i po raz trzeci przejąć władzę w senioracie. W 1334 r. ustąpiła na rzecz wnuczki. María Díaz II de Haro wyszła za mąż za infanta kastylijskiego Jana Núñeza de Larę IV. Ich dziećmi byli: Joanna I Núñez de Lara, Izabela Núñez de Lara i Nuño de Lara. Maria zmarła 16.IX.1348 r. po urodzeniu Nuño.