WŁADCZYNIE 1350

Izabela Núñez de Lara

Urodziła się w 1335 r. jako młodsza córka Maríi Díaz II de Haro i Juana Núñeza de Lary IV. W VII.1354 r. poślubiła infanta Jana Aragońskiego, syna króla Aragonii Alfonsa IV. W 1359 r., po śmierci swej siostry Joanny I Núñez de Lara, przybrała tytuł pani Vizcayi i Lary. Mąż Izabeli został zamordowany w 1358 r. przez króla Kastylii Piotra I Okrutnego. Izabela została uwięziona przez tego ostatniego w zamku Castrojeriz, a potem w Jérez, gdzie dzieliła celę z królową Blanką (niekochaną żoną Piotra I). Izabela została otruta na rozkaz Piotra w 1361 r.