WŁADCZYNIE 750-1000

Adelajda I Saksońska

Urodziła się w V.977 r. jako córka cesarzowej Teofano i cesarza Ottona II. Jak dziewczynka została umieszczona przez swą ciotkę Matyldę w klasztorze Kwedlinburg. W 984 r. wziął ją za zakładniczkę książę saski Henryk Kłótnik, który sam wysuwał pretensje do tronu Niemiec. Rozważano jej kandydaturę na królową-władczynię Niemiec w przypadku śmierci jej brata, cesarza Ottona III. Kierowała klasztorami w Kwedlinburgu (999-14.I.1043), Gernrode, Froshe i Vreden (1014-14.I.1043 lub 1016-1036 lub 1016-1043) oraz w Gandersheim (1039-14.I.1043). Opatki ważnych klasztorów żeńskich, których kierownictwo było zastrzeżone dla pań z domu panującego, znaczną rolę polityczną. W 994 r. ona i jej siostra Zofia, opatka klasztoru w Gandersheim, wzięły udział w Reichstagu w Sohlingen. Po śmierci Ottona III obie uczestniczyły w obradach "Zgromadzenia Wielkich [Możnych?] Saksonii", w Pfalz Werla, które wybrało ich krewnego Henryka IV Bawarskiego na nowego króla Niemiec. Panował pod imieniem Henryka II. Obie wzięły udział w jego koronacji. Także jego następca, Konrad II, kontaktował się z nimi po swym wyborze. Robił to z powodu ich wysokiej pozycji i znaczenia w cesarstwie. Adelajda zmarła 14.I.1043 r.