WŁADCZYNIE 750-1000

Zofia Saksońska

Urodziła się w 975 lub 978 r. Była córką cesarzowej Teofano i cesarza Ottona II. Po roku została oddana pod opiekę ksieni Gerbergi do klasztoru w Gandersheimie, w 987 r. złożyła tam śluby zakonne, a w 1001 lub 1002 r., została przełożoną. Potem kierowała także klasztorami w Essen (od 1012 r. jako następczyni swej siostry Matyldy) i Vreden. Opatki ważnych klasztorów żeńskich, których kierownictwo było zastrzeżone dla pań z domu panującego, znaczną rolę polityczną. 07.XII.983 r. zmarł cesarz Otton II  i nowym królem Niemiec i cesarzem został jej brat Otton III. Do 994 r. regencję sprawowały ich matka Teofano (do 991 r.) i babka Adelajda. Potem to Zofia zaczęła doradzać bratu w sprawach politycznych. Zofia do 997 r. wspierała brata Ottona III, który nadał jej liczne dobra, a w jednym z dokumentów określił jako dilectissima soror. Później jednak przestała pojawiać się w otoczeniu władcy. Zofię opisywano jako chciwą, przekupną, dumną i pyszną. Opis ten pochodzi z niechętnych jej źródeł powstałych z Hildesheim. Jednak jej późniejsza skromna aktywność w sprawach opactwa w Essen pozwala przypuszczać, że wymienione cechy charakteru są prawdziwe. W 994 r. ona i jej siostra Adelajda, opatka klasztoru w Kwedlinburgu, wzięły udział w Reichstagu w Sohlingen. W 996 r. Zofia towarzyszyła bratu w jego wyprawie do Rzymu. W tym samym roku otrzymała od niego tytuł "consors imperii" - równoprawnej uczestniczki władzy. Posiadała go do 24.I.1002 r., kiedy to młody cesarz zmarł. Po jego śmierci ona i Adelajda uczestniczyły w obradach "Zgromadzenia Wielkich [Możnych?] Saksonii", w Pfalz Werla, które wybrało ich krewnego Henryka IV Bawarskiego na nowego króla Niemiec. Panował pod imieniem Henryka II. Obie wzięły udział w jego koronacji. Także jego następca, Konrad II, kontaktował się z nimi po swym wyborze. Robił to z powodu ich wysokiej pozycji i znaczenia w cesarstwie. Źródła niewiele mówią o działalności Zofii w Essen. Jej rządy są uważane za okres zastoju. Fundacje artystyczne są wiązane z jej poprzedniczką Matyldą lub następczynią Teofano. Wiadomo jedynie, że Zofia zwołała w 1029 r. synod regionalny, który z udziałem arcybiskupa Kolonii, biskupów Münster i Paderborn uporządkował okręg dziesięcinny opactwa w Essen. Zofia zmarła 30.I.1039 r.