WŁADCZYNIE 750-1000

Matylda

Urodziła się na początku 955 r. jako córka cesarza Ottona I Wielkiego i cesarzowej Adelajdy Burgundzkiej. W 966 r. została w obecności ojca wyświęcona na opatkę kolegiaty w Kwedlinburgu. Jej władza równała się w tym czasie władzy biskupiej. Była nie tylko przełożoną klasztoru, ale też świecką władczynią terenu mu podlegającego. Wielką rolę polityczną jako "domina imperialis" odgrywała za panowania brata Ottona II i bratanka Ottona III. Od 07.XI.997 do 07.II.999 r. rządziła jako namiestniczka Niemiec w imieniu swego bratanka, gdy ten przebywał we Włoszech. Zmarła 07.II.999 r.