WICEPREMIERZY 1991-2000
MINISTROWIE OBRONY 
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Željka Antunović

Urodziła się 15.IX.1955 r. w Viroviticy. W roku 1979 ukończyła studia na wydziale handlu zagranicznego w Zagrzebiu. Jest także absolwentką specjalnego programu realizowanego na Uniwersytecie Harwarda „Zarządzanie w warunkach rozwoju”. W latach 1980-84 stała na czele sekcji finansowej w firmie przemysłu mięsnego "SLJEME". Analogiczne stanowisko zajmowała w latach 1984-93 w "HOUSING-UTILITIES COMPANY - ZAGREB". W ramach Chorwackiego Stowarzyszenia Księgowych i Pracowników Sektora Finansów pracowała jako redaktor (lub wydawca) i doradczyni w magazynie "Księgowość i finanse". Do polityki weszła jako radna miejska Zagrzebia w latach 1993-1995 i 1997-1998. W roku 1995 weszła w skład parlamentu chorwackiego, gdzie przewodniczyła komisji ds. rodziny, młodzieży i sportu. W latach 1994-95 i od 1995 r. zasiada w komisji głównej Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji (SDP). W latach 1997-98 przewodniczyła frakcji tej partii w radzie miejskiej Zagrzebia. Od 1995 do 1999 r. pełniła funkcję przewodniczącej Socjaldemokratycznego Forum Kobiet w SDP. W 1999 r. nie została wybrana do parlamentu. Zasiada tam ponownie od 2003 r. W 2000 r. została wiceprzewodniczącą SDP. Od 27.I.2000 do 23.XII.2003 r. była wicepremierem ds. społecznych, a od 30.VII.2002 do 23.XII.2003 r. - ministrem obrony. 31.I.2007 r. lider SDP Ivica Račan oznajmił, że z przyczyn zdrowotnych tymczasowo odchodzi z polityki. Kierownictwo nad ugrupowaniem tymczasowo przejęła pani Antunović. 11.IV.2007 r. coraz bardziej chory Račan ostatecznie zrezygnował z przywództwa. Obowiązki przywódczyni SDP do konwencji partyjnej pełni pani Antunović. 02.VI.2007 r. przegrała wybory na przewodniczącą partii. Jest mężatką i matką dwóch córek.