MINISTROWIE OBRONY
WICEPREMIERZY 2001-10

Vlasta Parkanová

Urodziła się 21.XI.1951 r. w Pradze jako Vlasta Trnovcová. Dorastała w Táborze, gdzie w 1970 r. zdała maturę.

Wykształcenie:

1970–1975 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze,
1988 obroniła doktorat z prawa.

Kariera zawodowa:

1975–1990 praktyka prawnicza głównie w organizacjach rolniczych.

Kariera polityczna:

XI.1989  współzałożyciela Forum Obywatelskiego w Táborze (była członkinią Frakcji Liberalnej wewnątrz OF),
1990–1992 członkini Zgromadzenia Federalnego,
1991–1998 członkini Obywatelskiego Sojuszu Demokratycznego,
jesień 1992-1996 kierowniczka departamentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
1996- członkini Izby Poselskiej z ramienia Obywatelskiego Sojuszu Demokratycznego, a od 1998 r. - z ramienia Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej - Czechosłowackiej Partii Ludowej (KDU-ČSL),
07.I.1997-22.VII.1998 minister sprawiedliwości,
2001-VI.2009 członkini KDU-ČSL,
1998- członkini czeskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO,
11.IX.2006-VI.2009 przywódczyni frakcji parlamentarnej KDU-ČSL,
09.I.2007-08.V.2009 pierwsza w historii Czech kobieta-minister obrony,
23.I.2009-08.V.2009 pierwsza wicepremier Czech,
11.VI.2009- członkini
partii Tradycja Odpowiedzialność Prosperita 09,
24.VI.2010- wiceprzewodnicząca Izby Poselskiej.

Jest mężatką (mąż Zdeněk) i matką córki.