PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007 
MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Sarah Lucy Flood-Beaubrun

Urodziła się 08.I.1969 r. w Desruisseaux. W 1975 r. przeprowadziła się wraz z rodziną do Castries. spikerka Izby Zgromadzenia Sarah Lucy Flood-Beaubrun i przewodnicząca Senatu Hilda Rose Marie Husbands-Mathurin Uczęszczała do Szkoły Podstawowej Ave Maria. W 1980 r. została uczennicą szkoły średniej Castries Comprehensive Secondary School. Ukończyła ją w 1985 r. W latach 1985-1987 na poziomie "A" studiowała ekonomię, literaturę i socjologię w Sir Arthur Lewis Community College. Od 1987 do 1989 r. uczyła języka angielskiego i literatury angielskiej w Szkole Średniej Klasztoru Świętego Józefa. W I.1989 r. przyjęła pracę pracownicy społecznej (odpowiedzialnej za trudną młodzież) w Centrum Rozwojowym Cornerstone w ramach Karaibskiej Konferencji Kościołów. W 1990 r. wyjechała do Londynu w Wielkiej Brytanii, gdzie w South Thames College studiowała prawo i nauki polityczne na poziomie "A". Za znakomite wyniki w nauce w 1991 r. zdobyła stypendium na Uniwersytecie Hull w Humberside w Anglii Północnej. W 1994 r. uzyskała tam bakalaureat z prawa. We IX.1994 r. zaczęła słuchać wykładów z prawa na Uniwersytecie Westminster. Zdała egzaminy do palestry. Od 27.VII.1995 r. jest członkinią palestry adwokackiej Anglii i Walii - należy do Stowarzyszenia Lincoln’s Inn. W VII.1995 r. wróciła na Saint Lucię i 21.IX.1995 r. weszła w skład palestry Sądu Najwyższego Organizacji Państw Wschodniokaraibskich (QECS). W okresie IX-XII.1995 r. pracowała w firmie prawniczej Cenac & Theodore jako adwokatka (praktykowała tam w czasie studiów). Od 08.I.1996 r. prowadziła własną praktykę prawniczą. W VIII.1996 r. została członkinią Partii Pracy Saint Lucii. Szybko weszła w skład jej Komitetu Wykonawczego jako osoba odpowiedzialna za opiekę społeczną. 23.V.1997 r. pokonała w wyborach parlamentarnych ówczesnego premiera z Zjednoczonej Partii Robotniczej (UWP). Był posłem z tego okręgu od 34 lat. Pani Flood-Beaubrun została jedną z dwóch kobiet zasiadających w Izbie Zgromadzenia od 1974 r. W okresie V.1997-11.XII.2001 była ministrem zdrowia, służb humanitarnych, rodziny i równego statusu płci. Od 11.XII.2001 do 12.I.2004 r. piastowała stanowiska ministra spraw wewnętrznych i ministra równego statusu płci. W 2001 r. urodziła swe pierwsze dziecko. 12.I.2004 r. odeszła z rządu, gdyż nie zgadzała się na wprowadzenie ustawy zezwalającej na zgodną z prawem aborcję w szczególnych przypadkach. Założyła wtedy i stanęła na czele własnej partii - Organizacji na rzecz Narodowego Zaangażowania. Do I.2006 r. była posłanką niezależną. Wtedy to właśnie zrezygnowała z miejsca w parlamencie. Przegrała wybory uzupełniające z 13.III.2006 r. Zdobyła wtedy bardzo mało głosów. Potem przystąpiła do UWP i pracowała w kampanii na jej rzecz. Powszechne wybory parlamentarne w XII.2006 r. wygrała, opozycyjna dotychczas, UWP. 09.I.2007 r. wybrano ją spikerką Izby Zgromadzenia. Przewodniczącą Senatu została Hilda Rose Marie Husbands-Mathurin. Obie panie są pierwszymi kobietami na swych stanowiskach w historii Saint Lucii. Po raz pierwszy także dwie kobiety kierowały obiema izbami parlamentu. Pani Flood-Beaubrun nie była członkinią Izby, ale konstytucja daje możliwość objęcia stanowiska spikera przez osobę nie będącą posłem. 04.XI.2008 r. nową spikerką Izby Zgromadzenia została Hilda Rose Marie Husbands-Mathurin. Pani Flood-Beaubrun objęła stanowisko ministra-radcy w stałym przedstawicielstwie Saint Lucii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Zastąpiła na tym stanowisku Sonię Leonce-Carryl.