PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Hilda Rose Marie Husbands-Mathurin

Była najstarsza z czwórki rodzeństwa (ma brata Christiana i siostry Lorraine i Dorothy). Uczęszczała do szkoły podstawowej Ave Maria, a potem do szkoły przy klasztorze świętego Józefa. W college'u w 1974 r. ukończyła matematykę, biologię i chemię na poziomie A. Później studiowała na Uniwersytecie Indii Zachodnich. Zdobyła tam stopień bakałarza nauk naturalnych (Natural Sciences). W 1996 r. uzyskała magisterium z edukacji i sztuki na Uniwersytecie Sussex w Anglii. kilka lat później obroniła tam pracę doktorską z administracji edukacyjnej. Potem pracowała jako nauczycielka. Nauczała matematyki i nauk przyrodniczych w Średniej Ogólnokształcącej Szkole Castries i Szkole Średniej Leona Hessa. Następnie objęła posadę starszej wykładowczyni w Sir Authur Lewis Community College . Odpowiadała głównie za nauczanie w departamencie nauk przyrodniczych. spikerka Izby Zgromadzenia Sarah Lucy Flood-Beaubrun i przewodnicząca Senatu Hilda Rose Marie Husbands09.I.2007 r. została mianowana senatorem niezależnym i przewodniczącą Senatu. Spikerką Izby Zgromadzenia została Sarah Lucy Flood-Beaubrun. Obie panie są pierwszymi kobietami na swych stanowiskach w historii Saint Lucii. Po raz pierwszy także dwie kobiety kierowały obiema izbami parlamentu. W II.2007 r. otworzyła swoją szkołę prywatną, Educare. 04.XI.2008 r. objęła funkcję spikerki Izby Zgromadzenia. Jest mężatką i matką 6 dzieci. Uwielbia muzykę klasyczną i gra na pianinie. Jest głęboko wierzącą katoliczką.