POPRZEDNIE

GUBERNATORKI

GUBERNATORKI 1550-1567

szeryf Birgitte Steensdatter Bille, Dania hrabstwo Sandby (Dania, od 1658 r. część Szwecji)
?- 1551
hrabstwo Katsløse
?-1553
Jej mąż, Jens Torbensen Rosenspare, zmarł w 1553 r.

szeryf Helvig Mogensdatter Gøye, hrabstwo Bygholm z posiadłościami Bjerge, Hatting, Nim i Vor (Dania)
1551

Rządziła po śmierci pierwszego męża, Otto Henriksena Gyldenstierne. Po raz drugi wyszła za mąż za Mogensa Gøye til Bremversvold. Zmarła w 1597 r.

szeryf Eline, hrabstwo Nygård (Dania)
1551

Była wdową po Andersie Rølike.

szeryf Zofia Holgersdatter Rosenkrantz, Dania

hrabstwo Börringe Kloster w Skåne (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1551-
?
hrabstwo Everdrup (Sjælland)
1551-1558
Była wdową po Axelu Axelsenie Brahe. Zmarła w 1558 r.

szeryf Sidsel Jensdatter Ulfstand

p.o. szeryfa hrabstwa Kalundborg z posiadłościami Arts Løve, Ods Skippinge i Samsø (Dania)
1551-155
2
hrabstwo Villands Herred (Skania, dziś Szwecja) 
1554-ok. 1575
 

szeryf Ane Christensdatter, hrabstwo Hindselgård z posiadłością Refs w Thy (Dania)
1551-1554

Była wdową po Jensie Lassenie, obywatelu Hostebro, który otrzymał hrabstwo jako zabezpieczenie na okres wdowieństwa. Po jego śmierci pozwolono je jej zatrzymać w dożywocie. Ane przekazała jednak administrację i dochody z niego Erikowi Rudowi, ale zatrzymała prawo własności dla siebie.

szeryf Alhed Jørgensdatter Urne (1505-po 1560), hrabstwo Krønge Birk (Dania)
1552-1575

Wdowa po Jørgenie Venstermandzie, którego pierwszą żoną była Maren Hansdatter Griis.

szeryf Johanne Jørgensdatter Krumpen (ok. 1480-ok. 1553), hrabstwo Kjølskegård (Dania)
?-1553

Wdowa po Jacobie Eskilsenie Høeghu til Lergrav, Eskær Vang i Kjølskegård, który zmarł po 1528 r. 

szeryf Lene Tønnesdatter Viffert,  Dania

hrabstwo Havelse
1553-1579
klasztor Dalby (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1564-1579
Hrabstwo Havelse w dożywocie i później dzierżawę klasztoru Dalby otrzymała po śmierci drugiego męża, Jacoba Sehesteda til Havelsegård i Havelse Magle. Obiecała wyjść za mąż za Clausa von Ungern til Käsel og Clausholm på Øsel, który miał dziedziczyć po jej śmierci. Pierwszym mężem Lene był Basse Christoffersen Basse til Sørup. Zmarła w 1579 r.

Anne Pedersdatter Lykke, Dania

p.o. szeryfa hrabstwa Stege z dwoma posiadłościami w Møn
1555-1556
szeryf hrabstwa Kirketjerne i Gjerlevs Herred
1564-1574
p.o. szeryfa hrabstwa Spøtrup
1569-1570
szeryf hrabstw Medelsom i Sønderlyng Herred oraz Spøtrup
1569/1570-1574
szeryf hrabstwa Ørslev Kloster
1570-1575
Jej mężami byli Anders Bentsen Bille til Søholm i Otto Jørgensen Krumpen til Trudsholk. Po śmierci tego ostatniego została szeryfem. Jej gałąź rodziny Lykke była znana także jako Lykke Munk til Overgaard. Spøtrup było jej zabezpieczeniem na samotność. wymieniła je w 1570 r. na Øtsløf Kloster. Jej ostatnim mężem był Claus Daa. Zmarła po 1574 r.

szeryf Sidsel Andersdatter Bille, hrabstwo Gårdstange i posiadłość Frost (Dania, od 1658 r. część Szwecji)
1555-1556

Była wdową po Nielsie Tønnesenie Parsbjergu til Kulla Gunnarstorp, szeryfie hrabstwa Vrejlev, który zmarł w 1556 r. Sidsel zmarła w 1566 r.

regentka w imieniu gubernatora Mah Cucak Bigum, Kabul (Afganistan)
1556-
1564

Rządziła w imieniu gubernatora Mizy Muhammada Hakima (1556-1585), dziedzicznego reprezentanta Wielkiego Mogoła Indyjskiego. Została zamordowana w 1565 r.

p.o. szeryfa Karen Nielsdatter, hrabstwo Holmegård (Dania)
1556

Była wdową po Kjeldzie Iversenie Juulu.

szeryf Mette Hansdatter Lange Munk, hrabstwo Holmegård (Dania)
1556-1580

Jej mąż, Iver Kjeldesen Juul, zmarł w 1556 r. Hrabstwo Holmegård otrzymała w dożywocie. Do 1535 r. hrabstwem rządziła jej teściowa, Karen Lange.

królewski szeryf hrabstwa królowa-wdowa Dorota von Sachsen-Lauenburg, Dania

hrabstwo Vejle Mølle
1557-?
hrabstwo Holme Kloster
1558-1566
hrabstwo Koldinghus z posiadłościami Brusk, Jerlev, Holmans, Tørrild i ½ Andst, hrabstwo Ålholm z posiadłościami Fugelse i Musse, hrabstwo Ravnsborgs Herreds oraz hrabstwo Åkær z posiadłością Hads
1559-1571

p.o. szeryfa Sidsel Clausdatter Bille, hrabstwo Kjølskegård (Dania)
ok. 1557-1574

Była wdową po Juście Jacobsenie Høeg Banner til Vang og Lergrav (zm. 1557 r.), którego pierwszą żoną była Mette Mogensdatter Gøye.

p.o. szeryfa Bege Pedersdatter Skram, hrabstwo Brinkgård (Dania)
ok. 1558-1562

Bege Skram til Stovgård była wdową po Jørgenie Hansenie Juelu. Zmarła po 1562 r.

szeryf Małgorzata Jochumsdatter Beck, hrabstwo Ruggård z posiadłością Skovsby (Dania)
1558-1567

Współrządziła z mężem, Palle Christoffersenem Ulfeldtem. Dostali hrabstwo na wspólne rządy przez 20 lat. Jej mąż ożenił się po jej śmierci z Małgorzatą Clausdatter Brockenhuus i zmarł w 1571 r. Małgorzata Jochumsdatter zmarła w 1567 r.

Małgorzata Parmeńska generalna namiestniczka Niderlandów (Holandii)
1559-1567 i 1580-1582
stała gubernator L'Aquili (Włochy)
1572-1586

Catharine Gregoriusdatter Ahlefeldt, Dania
 

szeryf hrabstwa Borgeby w Skanii (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1559-1563
szeryf hrabstwa Gladsaxe z posiadłością Albo
 1565-
1582
Została mianowana na to stanowisko wraz z trzecim mężem, Hansem Spiegelem til Borreby (zm. 1599 r.). Otrzymali hrabstwo w dożywocie. Jej pierwszym mężem był Johan Stake, a drugim - Lucas Krabbe. Zmarła w 1582 r.

p.o. szeryfa Øllegaard Jacobsdatter Trolle (1513-1578), hrabstwo Visborg z Gotlandią (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1559-1560

Była wielką właścicielką ziemską. Była wdową po Christofferze Hvidtfeldtcie i matką 11. dzieci. 
Mette Johansdatter Oxe, Dania szeryf hrabstwa Ralsvig på Rygen (wtedy Dania, dziś Niemcy)
1559-?
p.o. szeryfa klasztoru Boisø
1559
szeryf klasztoru Ørslev
1566-1568
Rządziła w imieniu swych czterech synów po śmierci męża, Hansa Barnekowa. Został on mianowany dzierżawcą przez księcia Pomorza. W 1564 r. zostało to potwierdzone przez króla Danii. Jej trzy siostry Inger, Pernille i Sidsel także były szeryfami.

szeryf Anne Olufsdatter Krognos, klasztor Hundlund (Dania)
1559-1562 i 1568-1574

Mianowana na to stanowisko po śmierci męża, Klausa Podebuska. Z jej drugiej kadencji oddano jej hrabstwo jako zabezpieczenie na samotność. 

p.o. szeryfa Lucie Mortensdatter, hrabstwo Jonstrup (Dania)
1559-1560

Była córką Mortena Ebbensena til Gavnø i Benedikte Rubek. Rządziła po śmierci męża, Christiana Eriksena Porsa (lub Christierna).

Karen Globsdatter Krabbe (1509-1586), Dania szeryf hrabstwa Amtofte, klasztoru Amtofte i Thistedgård z posiadłością Hundborg
1561-1562
szeryf  hrabstwa Voergård
1576-1578
szeryf  hrabstwa Vinderslevgård
1579
szeryf  hrabstw Amtofte i Strekhals
?-1586
Karen Krabbe til Nissum, Skovsgård og Voergård, lub Karen Krabbe Glob, była żoną Nilsa Hansena Skeela Nygårda til Vinderslevgård, Ullerup, Merringgård, Nipgård, Skovsgård, Momtoftegård og Thistedgård (zm. 1561 r.). Uregulowała sprawy związane z dziedzictwem z zięciem Otto Bannerem i otrzymała w zamian Vinderslevgård. W 1578 r., wraz z córką Ingeborg Skeel, otrzymała jurysdykcję nad posiadłością Vorgård. Miały prawo mianować sędziego (birkedommer) i otrzymywały dochody z różnych procedur i kar pieniężnych.

p.o. szeryfa Dorothea Nielsdatter Tornekrans, hrabstwo Bråde (Dania)
1561-?

Była wdową po Nielsie Markvardsenie Skiernovie til Mejlgård (zm. 1561 r.), który otrzymał tę dzierżawę w dożywocie od biskupa kilka lat wcześniej. Zostało to potwierdzone przez króla Danii po reformacji. Zmarła w 1591 r.

p.o. szeryfa Magdalene Eriksdatter Banner, hrabstwo Skivehus z posiadłościami Lørre, Harre, Hindborg i Rødding (Dania)
1561-1562 i 1562-1572

Objęła swój urząd po zmarłym mężu, Iverze Krabbe. W owym czasie 20-25% ziem było zarządzanych przez wdowy. Zmarła w 1597 r.

szeryf Anne Albrechtsdatter Glob, klasztory Sebber i Asmild (Dania)
1561-1562

Była wdową po Jørgenie Urne (zm. 1558 r.). Oboje otrzymali dzierżawę w dożywocie. Zmarła w 1562 r.

p.o. szeryfa Else Holgerdatter Rosenkrantz (ok. 1490-1564), hrabstwo Overgård z posiadłością Hindsted (Dania)
1561-1564

Jej mężami byli: Albret Olufsen Glob Due til Vellumgård i Christen Andersen Friis.

szeryf Anne Rosenkrantz, hrabstwo Skjoldnæs (Dania)
1561-1567

szeryf Jytte Predbjørnsdatter Podebusk (1492-1573), klasztor Vestervig (Dania)
1561-1572

Była wdową po Knudzie Gyldenstierne (d. 1568), który był szeryfem przed nią.

p.o. szeryfa Mette Eriksdatter Hardenberg, hrabstwo Biskoptorp (Dania)
1561-1562

Była wdową po Didriku Henningsenie Qvistzow til Rørbæk etc. (zm. 1561 r.). Była matką jednej córki, Anny. Zmarła w 1573 r.

p.o. szeryfa Margrethe Hennekesdatter Rantzau, hrabstwo Skodborg z Malt i ½ posiadłości Andst (Dania)
1562-1573

Wyszła za mąż za swego krewnego, Jespera Hansena Rantzau, amtmanda w Flensborgu oraz lendsmana w Schmoel, Skodborgu, Haderslev i Tørning Len. Swój urząd objęła w jednym z nich po jego śmierci.

p.o. szeryfa Dorthe Maltesdatter Viffert (ok. 1514-po 1563), hrabstwo Viskumsgård z posiadłością Synderlyng (Dania)
1562-1563

Dorthe Viffert til Øls była wdową po Pederze Christoffersenie Kruse til Ballegård, Ryomgård og Kjellerup.

szeryf Else Holgersdatter Ulfstand (1520-1573), Dania

klasztor Ås w Halland (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1562-1563
hrabstwo Svaløv
1563-1564
klasztor Øvid
1565-1569
hrabstwo Rørum
1567-?
Administrowała dzierżawą po śmierci swego męża, Tage Thotta, wraz z siostrą Thale Ulfstand, która od 1595 r. była szeryfem hrabstwa Hesselbjerg. Córka Else, Thale Thott, była szeryfem hrabstw Åhus i Åsum w Skanii w latach 1587-1590.

p.o. szeryfa Susanne Eilersdatter Bølle, hrabstwo Stege (Dania)
1563-1565

Była córką Eilera Bølle (zm. 1534 r.) i Anny Bildsdatter (Bild) til Hellerup. W 1534 r. odziedziczyła Nakkebølle. Jej pierwszym mężem był Claus Eriksen (Ravensberg, zm. 1541 r.), a drugim - Claus Eriksen Ravensberg til Kindholm. Swój urząd sprawowała kiedy jej trzeci mąż, admirał Jakob Brokenhuus', siedział w więzieniu. Zmarła w 1569 r.

Anne Vernersdatter Parsberg, Dania szeryf hrabstwa Derup
1563-ok. 1588
p.o. szeryfa hrabstw Øster Gårdstange i Reving (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1580-1581
szeryf hrabstw Vram, Visby, Stibberup i Revinge
1580-1593
Jej pierwszym mężem był Christoffer Gyldenstierne, a drugim - Hans Jepsen Skovgaard til Gundestrup, radca królewski i szeryf Helsingborgu.

szeryf Margrethe Axelsdatter Urup,  hrabstwo Søfed (Dania, od 1658 r. część Szwecji)
1563-1587

Margrethe Urup til Ugerup była wdową po Eriku Madsenie Bølle til Terløse, Elved i Orebygård i hrabim Tureby (zm. 1562 r.). Nie mieli dzieci. Lokalna administracja i jurysdykcja spoczywała w rękach mianowanego przez monarchę lensmanda (szeryfa hrabstwa), który zarządzał hrabstwem. Zazwyczaj był to wielki właściciel ziemski. Kobieta mogła być lensmandem jeśli była niezamężna (panna lub wdowa).

szeryf Ingeborg Andersdatter Bille, klasztor Øvid (Dania)
1563-1565

Otrzymała tę dzierżawę jako zabezpieczenie na samotność. Była bogatą właścicielką ziemską. Po dwóch niezamężnych ciotkach, Ermegaard Bentdsatter i Birgitte Torbendsdatter Bille, odziedziczyła Egedegaard. Zmarła w 1608 r.

szeryf Agnete Busksdatter Skenk, hrabstwo Pandumgård z posiadłościami Hornum i Snorup (Dania)
1563-1591

Agnete Skenk til Brudagergård była wdową po Jørgenie Jørgensenie Prip til Pandumgård. Zmarła przed 1599 r.

szeryf Lisbet Johansdatter Urne, hrabstwo Klingstrup (Dania)
1563-po 1568

Była wdową po Peder Lykke til Skovsbo. Hrabstwo otrzymała w dożywocie. W 1577 r. jej drugim mężem został Johan Bockholt. Zmarła w 1584 r.

szeryf Ellen Pallesdatter Bang, hrabstwa Lønborggård i Lønborg Birk (Dania)
1563-1571

Była wdową po Jørgenie Hennekeseien Kremon Rantzau til Kærgård og Lønborggård. W 1570 r. pozwolono jej zatrzymać dzierżawę jeszcze przez 8 lat, ale została spłacona już w następnym roku, kiedy to Ellen wyszła po raz drugi za mąż za niemieckiego szlachcica Ernsta von Reckenberga. Jej trzecim mężem był Mads Nielsen Skade.

Margrethe Andersdatter Reventlow (1525-1606), Dania

p.o. szeryfa hrabstwa Åstrup
1564-1566
szeryf hrabstwa Jegindø
1566-1580
Była drugą żoną Erika Krabbe. Pełniła te obowiązki po śmierci męża aż do mianowania nowego szeryfa. Hrabstwo Jegindø otrzymała jako zabezpieczenie na samotność. Potem zostało ono spłacone przez Tyge Krabbe.

p.o. szeryfa Regitze Grubbe, hrabstwo Gladsaxe z posiadłością Albo (Dania)
1564-1565

Była wdową po Eriku Ugerupie.

szeryf Karen Jacobsdatter Ged, hrabstwo Gisleberg (Dania)
1564-?

Karen Ged til Røsøholm og Jordbjærg była wdową po Mogensie Krabbe til Vegholm og Skillinge. Hrabstwo było jej oprawą wdowią. Zmarła w 1587 r.

szeryf Johanne Nielsdatter Rotfeld, hrabstwo Hindsted Herred (Dania)
1564-1573

Johanne Rotfeld til Eskær była wdową po Hansie Lykke, ale dzierżawę dostała we własnym imieniu. 

Birgitte Mogensdatter Gøye, Dania

p.o. szeryfa hrabstwa Kapelgård
1565-1574
szeryf hrabstwa Tølløse
1565-1566
p.o. szeryfa hrabstw Kappelgården i klasztoru Ring
1565-1571
szeryf hrabstwa Åkær
1571-1572
szeryf hrabstwa Ydernæs
1572

Mette Olufsdatter Rosenkrantz, Dania

p.o. szeryfa hrabstwa Kalundborg z posiadłościami Arts Løve, Ods Skippinge oraz Samsø i klasztor Boisø z różnymi posiadłościami (Dania)
1565-1566
szeryf hrabstwa Strø (Dania, dziś Szwecja)
1565-1567

Abel Sørensdatter Skeel, Lundenæs, Dania

szeryf hrabstwa Lundenæs z posiadłościami Bølling, Ginding, Hammerum i Hjem oraz hrabstwa Dueholm Kloster
1565-1585
p.o. szeryfa hrabstwa Riberhus z posiadłościami Gjørding i Skads
1565
Zarządzała nimi po śmierci męża, Nielsa Hansena Lange Munka til Kærgård, Fadersbøl og Visselbjerg. Nie mieli dzieci. Zmarła w 1585 r.
Ide Truidsdatter Ulfstand, Dania szeryf hrabstwa Hassens Birk
1565-
1578
p.o. szeryfa hrabstwa Marup
1587
szeryf hrabstwa Mørup w Halland (wtedy Dania, dziś Szwecja)
Była wdową po Falku Gøye, która hrabstwo Hassens otrzymała jako oprawę wdowią. Zamieniła Marup i Mørup w porozumieniu z Eilerem Brokkenhuusem. Dała Mørup królowi, gdy udała się z księżniczką Anną do Saksonii. Zmarła ok. 1604 r.

p.o. szeryfa Elsebeth Axelsdatter Brahe, hrabstwo Fliginde (Dania, dziś Skania w Szwecji)
1565-1567

Administrowała hrabstwem po śmierci męża, Hansa Jepsena Skovgaarda. Nie mieli dzieci.
Inger Johansdatter Oxe, Dania szeryf hrabstwa Lund Sankt Peders Kloster (wtedy Dania, dziś Szwecja) i hrabstwa Søllestedgaard
1565-
1591
p.o. szeryfa hrabstwa Nykøbning z dwoma posiadłościami w Falster
1565-1566
Była wdową po Jørgen Brahe til Tostrup, królewskim szeryfie królowej Zofii. Nie mieli własnych dzieci i przysposobili Tycho Brahe, późniejszego sławnego astronoma. Inger była ochmistrzynią dworu królowej Zofii w latach 1572-1584. Jej siostry Mette Pernille i Sidsel także były szeryfami. Zmarła w 1592 r.

szeryf Pernille Johansdatter Oxe (1530-1576), hrabstwo Korsør z posiadłościami Flakkebjerg i Slagelse (Dania)
1565-
1574

Była następczynią swego męża, admirała Otto Ruda, który zmarł w szwedzkim więzieniu. Była siostrą Mette, Inger i Sidsel Oxe oraz kanclerza królewskiego Pedera Johansena Oxe.
szeryf Birgitte Clausdatter Bille, Dania hrabstwo Svendstrup
ok. 1565
hrabstwo Ydernæs
1575-?
Była wdową po Christofferze Galle. Hrabstwa były jej oprawą wdowią. Zmarła po 1613 r.

szeryf Sidsel Johansdatter Oxe, Dania hrabstwo Broby (Dania, dziś Skania w Szwecji)
1566-?
hrabstwo Rødinge (Dania, dziś Skania w Szwecji)
1571-1592
hrabstwo (jako wdowa-dziedziczka) Ålborghus (Dania)
1573-1574
Sidsel Oxe była córką Johana Oxe til Nielstrup i Mette Mogensdatter Gøye. Dzierżawczynią została we własnym imieniu. Administrowała hrabstwem po śmierci swego męża, Erika Jørgensena Podebusk til Bidstrup, kanclerza królewskiego. W 1593 r. Sidsel otrzymała jurysdykcję nad hrabstwem Øster Velling. Od 1571 r. zarządzała hrabstwem Rødinge wraz z inną kobietą, Beate Bille. Zmarła w 1593 r.

szeryf Margrethe Nielsdatter Rotfeldt (ok. 1540-1575), hrabstwo Ulvskov (Dania)
1566-1568

Była żoną Hansa Mandrupsena Holka, dowodzącego obroną zamku Varberg w Hallandzie przed Szwedami. Został jednak wzięty do niewoli wraz z żoną i 2 dzieci. Zmarł wkrótce potem Margrethe z dziećmi wyszła na wolność w następnym roku.

szeryf Sidsel Eilersdatter Bryske, hrabstwo Vissenbjerg Birk (Dania)
1566-1568

Odziedziczyła dzierżawę po bracie, Antoniusie (Klausenie) Bryske. Była wdową po Eskildzie Gøye. Zmarła w 1573 r.

szeryf Maren Eilersdatter Friis, hrabstwo Vejstrupgård (Dania)
1566-1576

Była wdową po Clausie Brockenhuusie. Hrabstwo było jej oprawą wdowią. Zmarła w 1576 r.

Gørvel Fadersdatter Sparre, Dania

p.o. szeryfa hrabstw Vefre i Høgby (Dania)
1567-
1570
p.o. szeryfa hrabstwa Verpinge (Dania, dziś Szwecja)
1574-
1581
szeryf hrabstwa Borgeby (Dania)
1574-1605
szeryf hrabstw Börreringekloster i Frosteherred (Dania)
1582-1605
szeryf hrabstwa Sørby (Dania)
1586-1605
szeryf hrabstwa Skotsherred (Dania)
1599-1605
szeryf hrabstw Hiøgby i Lindholm (Dania, dziś Szwecja)
1601-
1605

szeryf Tale Holgersdatter Ulfstand, Dania hrabstwo Rørum
1567-?
hrabstwo Helne Kirkes
1586-1606
hrabstwo Hesselbjerg (Dania, dziś Szwecja)
1595-1599
Jej mąż, Poul Pedersen (Laxmand) den yngre til Stenholt, zmarł w 1557 r. Na początku zarządzała hrabstwem Rørum z Else Ulfstand, a później - z Lisbeth Rosenkrantz. Nabyła zamki Skabersjö, Häckeberga i Høgestad w Danii.

szeryf Else Ulfstand, hrabstwo Rørum (Dania)
1567-?

Zarządzała tym hrabstwem wraz z Tale Ulfstand.

Vibeke Clausdatter Podebusk, Dania

p.o. szeryfa hrabstwa Odensegård
1567

p.o. szeryfa hrabstwa Stege z dwoma posiadłościami Møn
1568-1569

szeryf hrabstwa Herrested Birk
1567-?

Była wdową po Evercie Bildtcie. Herrested było jej oprawą wdowią. Posiadała zamki Raunholt oraz Lindholm. W 1580 r. otrzymała prawo jurysdykcji nad Raunholt. Zmarła w 1596 r.

Karen Eriksdatter Banner, Dania

szeryf hrabstwa Rugsø Herred
1567-1579
szeryf hrabstwa Satsø
1580-1582
szeryf hrabstwa Orlofgård
1582-1611
p.o. szeryfa hrabstwa Jungshoved
1611
p.o. szeryfa hrabstwa Vordingborg z posiadłościami (Herred) Bårse, Hammer i Tybjerg
1611
Karen Banner til Høgholt otrzymała te dzierżawy jako oprawę wdowią od swego trzeciego męża, Gregersa Truedsena Ulfstanda (szeryfa hrabstwa w latach 1548-1580). Hrabstwo Orlofgård otrzymała po śmierci pierwszego męża, Gregersa Ulfstanda, a hrabstwo Jungshoved - po śmierci drugiego, Henrika Lykke til Overgaard og Hverringe. Po śmierci Mette Rosenkrantz til Vallø, w 1588 r., odziedziczyła posiadłości Gisselfeld i Ryegård. Zmarła w 1611 r.

szeryf Birgitte Eilersdatter Rønnow, hrabstwo Kirkeby (Dania)
1567-1591

Była wdową po Henningu Jørgensenie Qvitzow til Sandager, Rørbæk, Lykkesholm and Falde (1513-1569), którego pierwszą żoną była Ide Thomesdatter Lange to Lydum (zm. 1553 r.). Zmarła w 1591 r.

szeryf Anne Nielsdatter Friis, hrabstwo Gudumlund (Dania)
1567-1591

Otrzymała je od biskupa jako dożywocie, ale przekazała potem Jensowi Kaasowi. Jej mężem był Chresten Krabbe.

szeryf Margrethe Pederdatter Størle, hrabstwo Hamerø w Hallandzie (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1567-1579

Była wdową po Madsie Stensenie.

NASTĘPNE