POPRZEDNIE

GUBERNATORKI

GUBERNATORKI 1500-1550

 

szeryf Anne Corfitzdatter Rønnow, hrabstwo Risby Birk (Dania)
1500-1539

Była wdową po Eriku Hardenbergu.
 

szeryf Tale Arvidsdatter Baad (ok. 1434-1500), hrabstwo Majbølle Birk (wtedy Dania, dziś Szwecja)
?-1500

Otrzymała to hrabstwo od króla jako zabezpieczenie na okres wdowieństwa. Była wdową po Lauritsie Follersenie Knob til Gyllebo w Skanii.
 

szeryf Zofia Pederdatter Høeg Banner, hrabstwo Jungshoved (Dania)
1500-1526

Była wdową po Ebbe Mogensie Galcie. Matka trojga dzieci, które przeżyły dzieciństwo. Zofia zmarła w 1531 r.
 

szeryf Else, hrabstwo Næsby (Dania)
ok. 1500-przed 1530

Była wdową po Christianie Brunie. Jej następca, Hans Krafse, urzędował do 1530 r.
 

szeryf Małgorzata Andersdatter Grubendal, hrabstwo Abildtorp Birk (Dania)
po 1502-1510

Była wdową po Johanie Fikkesen Fikkesenie, szeryfie hrabstwa Harritsborg. Została później przeoryszą zakonu Skt. Jørgens Møn.
 

szeryf Mette Joachimsdatter Hardenberg, Dania

hrabstwo Kylderup
1503-przed 1531
hrabstwa Saling i Sund Herreds
ok. 1506
hrabstwo Salling Herreds
1520-ok. 1528
Rządziła razem z mężem, Markvardem Rønnov, który zmarł w 1506 r. Mette utraciła potem na kilkanaście lat hrabstwa Sund i Salling, ale potem odzyskała je z pomocą syna, Eilera. Ten w 1531 r. potwierdził prawa swoje i swej żony Anne Krabbe do hrabstw. Mette zmarła ok. 1550 r.

generalna namiestniczka Małgorzata Austriacka, Niderlandy (Holandia)
1507-1515 i 1518-01.XII.1530

szeryf Anne Henriksdatter Meinstrup, Dania

hrabstwa Højstrup i Everdrup
1507-1518 i 1523-1535

hrabstwa Sæbygaard i Løve Herred
1534-1535

gubernator Sayyida al-Hurra, Tetouán (Maroko)
1510-1552

 

szeryf Karen Nielsdatter Grubbe, hrabstwo Snedinge (Dania)
1511-?

Była córką Nielsa Gruppe, który został mianowany szeryfem w 1500 r. przez biskupa Roskilde. Jej mężem był Søren Daa. Hrabstwo kupiła od biskupa.
 

szeryf Else Pederdatter Tot, Dania

hrabstwo Sundsherred
1513-1550
hrabstwa Sunds Herred, Elbo Herred i Hønberg
1521-1547
p.o. szeryfa hrabstwa Vester Herred
1521-1525
hrabstwa Krarup i Rynkeby
?-1550
Jej pierwszym mężem był Claus Krummedige, a drugim - Thomas Nilsson (Lange). Zmarła w 1550 r.
 

p.o. gubernatora Maria Alvarez de Toledo, Hispanola/Las Isla Espanola (w owym czasie posiadłość Hiszpaniia, a dziś Dominikana i Haiti)
1514-1515

 

szeryf Mette Iversdatter Dyre, hrabstwo Hørby (Dania)
1515-ok.1527

 

szeryf Alhed Jørgendatter Urne, hrabstwo Farum z Farumgård (Dania)
1515-1544 lub 1519-1544

Została mianowana na to stanowisko przez biskupa Roskilde. Po reformacji w 1536 r. otrzymała je w dożywocie. Była wdową po Tetzu Jensenie Rosengårdzie, szeryfie hrabstwa do 1485 r. Według drugiej wersji w latach 1519-1544 rządziła z synem Jensem Tetzsenem. Zmarła w 1544 r.

de facto gubernator Alfonsina Orsini, Republika Florencka (Włochy)
1515-
1519

 

szeryf Ingeborg Jakobesen, hrabstwo Pederstrup Birk (Dania)
?-1515 i 1523-1524

Była wdową po Hansie Valkendorffie. W latach 1515-1523 hrabstwem zarządzał ktoś inny.
 

szeryf Birgitte Olufsdatter Thott, hrabstwa Medelsom and Sønderlyng Herred (Dania)
1516-1528

Rządziła po śmierci swego drugiego męża, Nielsa Eriksena Rosenkrantza. Zmarła w 1528 r.
 

szeryf Karen Bentsdatter Bille (ok. 1470-1540), hrabstwa Bygholm, Bjerge, Hattinge, Nim i Vor Herreds (Dania)
1517-1535

Rządziła po śmierci swego męża, Henrika Knudsena Gyldenstierne. Z ich 22 dzieci dorosłość osiągnęło 7.
 

szeryf Drude Claudatter Krummedige, hrabstwa Skibelunde, Hoby i Vester Ulslev (Dania)
1518-1529

Była wdową po Christianie Rantzau, byłym szeryfie hrabstwa Nyborg. Jej pierwszym mężem był Otto Krumpen.
 

szeryf Alhed Jørgensdatter Urne, hrabstwo Farum (Dania)
ok. 1519-1544

Rządziła po śmierci swego męża, Tetza Rosengaarda. Współrządcą u jej boku był ich syn, Jens Tetzsen. Zmarła w 1544 r.
 

p.o. szeryfa Joanna Henriksdatter Sparre, hrabstwa Holbæk, Merløse i Tudse Herreds (Dania)
1519-być może 1521

Rządziła po śmierci swego pierwszego męża, Erika Pedersena Bille. Potem wyszła za mąż za Aage Axelsena Brahe til Sireköpinge. Zmarła w 1568 r.

szeryf Zofia Jørgendatter Rud, hrabstwo Isolte w Halland (wtedy Dania, dziś - Szwecja)
1521-1528

Została mianowana na to stanowisko wraz z pierwszym mężem, Tyge Brahe. Sama administrowała hrabstwem po jego śmierci w latach 1523-1528. Potem wyszła za mąż za Erika Madsena Bølle, który był szeryfem hrabstwa w latach 1528-1563. Zofia zmarła w 1551 r.
 

szeryf Mette Borkvardsdatter Skinkel, Dania

hrabstwo Harridslevgård
1521-?
hrabstwo Odense Møntergård
1527-?
Znana także jako Skinkelsdatter. W 1514 r. została mianowana dziedziczką dzierżawy Harridslevgård. Rządziła tam po śmierci swego męża, Tjellufa Eriksena. Odense Møntergård otrzymała jako dożywocie. Zmarła w 1539/1542 r.
 

szeryf Anne Pedersdatter, hrabstwo Thurø (Dania)
1521-po 1526

Otrzymała wyspę Svendborg. W 1526 r. napisano, że nie "przeszkadzała chłopom".
 

p.o. szeryfa Anne Nielsdatter Rosenkrantz, hrabstwa Vildstedgård i Slet Herred (Dania)
?-1522 i 1523-1524

Była wdową po Nielsie Gundersenie Lange. 

szeryf królowa Zofia Pomorzańska, hrabstwa Lolland, Falster, Nykøbing z Falsters two Herreds [dwoma posiadłościami w Falster?] w Danii, pani administracyjnych jednostek Kiel i Plön (Szlezwik-Holsztyn w Niemczech)
1523-1568

  szeryf Inger Ottesdatter Rømer, Norwegia (dziś Dania) hrabstwa Fosen, Edøen, Romsdal and Søndmøre i Tønsberg
1523-?
hrabstwo Romsdal i klasztor Rejns
?-1555
Była żoną Nielsa Henriksena Gyldenløve, który towarzyszył z Niderlandów Elżbiecie Habsburskiej, przyszłej żonie króla Danii Chrystiana II. Po jego śmierci zarządzała większością jego dzierżaw. Tylko Vardøhus oddała swemu pasierbowi, Erikowi Ugerupowi. Otrzymała później Tønsberg jako zabezpieczenie za lones (Pantelen). Zarządziła zdobycie sławnej posiadłości Giske, chociaż prawnie należała się ona dziedziczkom Carla Knudsena. Później próbowała położyć rękę na posiadłościach zmarłej Inger Erlandsdatter Losne, które należały się duńskiej gałęzi rodziny Rosenkrantzów. Wreszcie została panią (Forstanderinde) klasztoru Rejns i jego bogatych posiadłości w czasie reformacji. W latach 30. XVI w. wdała się w spór z arcybiskupem i musiała schronić się w Østeråt. W 1533 r. oddała posiadłość Giske. Później zwróciła także posiadłości Losne prawowitym dziedzicom. Była matką 5. córek, które wszystkie powychodziły za mąż za wysoko postawionych i wpływowych szlachciców duńskich. Inger zmarła w 1555 r. 
 

szeryf Lene Ludvigsdatter Rosenkrantz, hrabstwo Lunde z różnymi parafiami w Mors (Dania)
po 1523-ok. 1529

Lene Rosenkrantz til Estrup była wdową po Thomasie Iversenie Juelu, który rządził hrabstwem do 1520 r. Dzierżawa została spłacona przez jej syna Ivera Juela po jej śmierci. Zmarła w 1529 r.
 

szeryf Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk, hrabstwo Gårdstange (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1524-1531

Rządziła po śmierci męża, radnego królestwa Tønne Vernersena Parsberga til Harrested og Ørtofte. Podczas Wojny Hrabstw jej posiadłość została zburzona przez chłopów. Synem Ingeborg był Verner Tønnsen Parsberg. Ingeborg zmarła w 1542 r.
 

p.o. szeryfa Karen Steensdatter Gøye, hrabstwo Skivehus z posiadłościami (herreds) Nørre, Harre, Hindborg i Rødding (Dania)
1524

Rządziła po śmierci męża, Nielsa Pedersena Høeg Bannera.
 

Zarządca Imperium (Imperial Steward) oraz Lady Margarete zu Reuss, Weida (Niemcy)
1526-1532 

Była córką Henryka XXIII (1480-1531) oraz Małgorzaty von Mansfeld. Przez cztery lata rządziła wraz z ojcem. Wyszła za mąż za hrabiego Jana Henryka von Schwarzburg-Leutenberg (zm. 1555). Jej ciotką była opatka Elisabeth von Gernrode (zm. 1532).
 

p.o. gubernatora Isabel Manrique, wyspa Margarita (Wenezuela/w owym czasie posiadłość hiszpańska)
1526-1535

 

gubernator "podczas nieobecności" Aldonza de Villalobos Manrique, Isla de Margarita (Wenezuela/w owym czasie posiadłość hiszpańska)
1527-ok. 1575

 Maria Habsburżanka

namiestniczka Węgier
19.I-03.XI.1527

generalna namiestniczka Niderlandów (Holandia)
07.X.1531-22.X.1555

 

szeryf Pernille Mogensdatter Gøye, hrabstwo Jungshoved i klasztor Roskilde Agnete (Dania)
1528-1551

Była wdową po Andersie Ebbesenie Galt til Tyrrstrup, który zmarł w 1529 r. Rok wcześniej otrzymała tę dzierżawę w dożywocie. Jej drugi mąż, Birger Trolle, był szeryfem hrabstwa klasztoru Roskilde Agnethe w latach ok. 1546-1571. Pernille zmarła w 1551 r.
 

szeryf Sophie Henriksdatter Gyldenstierne, hrabstwo Hagenskov z posiadłością Bog (Dania)
1529-1531

Była wdową po Bendixie Ahlefeldtcie til Haseldorf og Gelting (1418-1517) i matką Anny Benedictsdatter Ahlefeldt (1515-1550). Zmarła po 1531 r.
 

p.o. szeryfa Ingeborg Henriksdatter Sparre, hrabstwo Annisegård (Dania)
1529-1530

Rządziła po śmierci męża, Markvarda Tidemanda. Dostała hrabstwo w dożywocie, ale po roku rządy w nim objął Johan Bjørnsen.
 

p.o. szeryfa Anne Jørgensdatter Rud, hrabstwo Roskilde Vor Frue Kloster (Dania)
1530-1533

p.o. szeryfa Lene Christoffersdatter Hak, hrabstwo Næsby Birk (Dania)
1530

Była córką i jedyną dziedziczką Krzysztofa Haka. Rządziła po śmierci swego męża, Hansa Krafse. Była matką dwojga dzieci, które przeżyły dzieciństwo. Zmarła w 1551 r.

 

szeryf Anne Benedictsdatter Ahlefeldt (1515-1550), hrabstwo Hagenskov (Dania)
1531-1534

Znana także jako Anne Sophiesdatter po matce Zofii Gyldenstierne, która rządziła hrabstwem od 1529 r. Anne rządziła razem z pierwszym mężem, Reinwaldem von Heiersdorf. Po raz drugi wyszła za mąż za Jensa Nielsena Rotfeldta.
 

szeryf Zofia Predbjørnsdatter Podebusk, Dania

hrabstwo Malmøhus z posiadłościami Oxle, Ingelstad i Jærestad oraz hrabstwo Høgby (wtedy Dania, od 1658 r. część Szwecji)
1532
hrabstwo Ellinge
1532-1540
hrabstwo Isløf
1538-1540
Rządziła po śmierci swego męża, Alberta Jepsena Ravensberga. W 1538 r. otrzymała hrabstwo Isløf w dożywocie. Zmarła w 1540 r.
 

szeryf Eline Henningsdatter Godov, hrabstwo Rønnebæksholm (Dania)
1532-1534

Była wdową po Henriku Gøye til Gisselfeldt, szeryfie hrabstwa Korsør w latach 1516-1523, namiestniku Szwecji i Sjællandzie w 1522 r. W 1537 r. Eline otrzymała 13 farm w Rønnebæk i 11 w okolicy. Była matką 3. dzieci. Zmarła po 1551 r.
 

szeryf Elline Stensdatter Bille, hrabstwo Fredsgård z Tømmerup at Halsnæs (Dania)
1532-1559

Była wdową po Moridsie Skave, którego szeryfem mianował ok. 1520 r. biskup Roskilde. Skave zmarł w 1532 r. Po reformacji w 1536 r. otrzymała hrabstwo w dożywocie.
 

szeryf Hilleborg Bille, hrabstwa Kirkendrup i Fremmeløv (Dania)
1533-1536

Rządziła po śmierci swego męża, Lauridsa Skinkela, który odziedziczył te posiadłości po swej matce Małgorzacie (rządziła w latach 1480-1502). W 1523 r. potwierdzono ich prawa do nich jako do dożywocia. Następcą Hilleborg został po jej śmierci Frans Brockenhuus, mąż jej córki Anny Skinkel.

p.o. szeryfa Kirstine Jepsdatter Friis, hrabstwo Ørum z 4 posiadłościami w Thy (Dania)
1534-1536 i 1555-1556

Rządziła po śmierci mężów: Holgera Holgersena Rosenkrantza til Boller (pierwszego) i Gabriela Gyldenstjerne (drugiego). Jej córką była Else Holgerdatter Rosenkrantz. Kristine zmarła w 1565 r.
 

szeryf Anna Markvardsdatter Rønnov, hrabstwo Ruggård z psiadłością Skovsby oraz hrabstwo Løgismose i miasto Skelskør (Dania)
1534-1535

Rządziła razem z mężem, Johanem Jørgensenem Urne, który zmarł w więzieniu w 1537 r. Został pozbawiony swych posiadłości. Matką Anny była Mette Hardenberg, szeryf hrabstwa Salling i posiadłości Sunds od ok. 1506 r. Anna zmarła przed 1572 r.

gubernator Ana Pimentel, kapitania São Vicente (wówczas posiadłość Portugalii w Brazylii)
03.III.1534-1544

 

starościna niegrodowa2 Anna Jasińska, starostwo małogoskie (Polska)
przed 1535

Rządziła wraz z swym mężem.

 

starościna niegrodowa2 Katarzyna Słupska, starostwo małogoskie (Polska)
1535

szeryf Kirstine Pedersdatter Lykke, hrabstwo Gislum Herred (Dania)
1535-1536

Odziedziczyła ten tytuł po zmarłym ojcu, radcy królewskim Pederze Hanssønie Lykke. Z siostrą Anne odziedziczyła Nørlund. Kupiła część jej spadku wraz z drugim mężem, Krzysztofem Urne. Po jego śmierci w 1566 r. sama zarządzała posiadłością. Jako lensmand zarządzała administracją lokalną i sprawowała jurysdykcję. Była także oficjalną reprezentantką króla Danii. Zmarła w 1570 r.

p.o. szeryfa Mette Mogensdatter Gøye, hrabstwo Ravnsborg (Dania)
1535-1536

 

p.o. szeryfa Inger Olufsdatter Falster, hrabstwo Øster Thisted Birk (Dania)
1535

Jej mężem był Laurids Madsen Vasspyd til Ålestrup i Rudbjergård, sędzia Lolland. Mieli kilkoro dzieci. Inger zmarła po 1551 r.
 

p.o. szeryfa Ellen Andersdatter Gøye, hrabstwo Vissenbjerg Birk i Æbelø etc. (Dania)
1535

Była wdową po Jørgenie Henningsenie Quitzov, kanclerzu królestwa w latach 1537-1544. Ellen została opatką klasztoru Maribo. Zmarła po 1558 r.
 

szeryf Cecilie Nielsdatter Lange Munk, hrabstwo Hillerslev Sogn (Dania)
1535-1553

Była wdową po Andersie Reventlow til Søbo, który władał hrabstwem w latach 1527-1535. 
 

szeryf Sophie Olufsdatter Gøye, hrabstwo Havelse (Dania)
1536-1537

Mianowana przez lokalnego biskupa. Po jej śmierci hrabstwo stało się własnością króla. Była prawdopodobnie wdową po Henningu Venstermandzie. Zmarła w 1537 r.
 

p.o. szeryfa Karen Nielsdatter Lange Munk, hrabstwo Holmegård (Dania)
1536

Była wdową po Kjeldzie Iversenie Juelu, który został mianowany szeryfem przez swego brata Hartviga Juela, biskupa Roskilde. Karen zmarła w 1555 r.
 

szeryf Christence Jensdatter Ulfstand, hrabstwo Krønge Birk i klasztor Roskilde Claræ (Dania)
1537-154?

Była wdową po Tønne Tønnesenie Viffercie. Później wycofała się do zakonu świętej Klary. Matka 4. dzieci. Zmarła przed 1545 r.
 

szeryf Maren, hrabstwo Holbækgård (Dania)
1537-1540

Była wdową po Andersie Jacobsenie Bjørnie. W 1527 r. oboje otrzymali hrabstwo w dożywocie.
 

szeryf Anne Jonsdatter Viffert, hrabstwo Bækmarksgård (Dania)
?-1537

Była wdową po Markvardzie Juulu. Przekazała hrabstwo synowi, Bertelowi Juulowi.
 

gubernator Dildar Agha Begum, Bulandshahr [?] (Indie)
?-1538-?

Była córką Sultana Mahmuda Mirzy, króla Kunduzu i Badakhskanu, i jego drugiej żony, Pashy Begum. Przed 1510 r. poślubiła cesarza Indii, Zahira ad-Dina Muhammada Babura z dynastii Wielkich Mogołów. Ich dziećmi byli: 'Abu Nasir Muhammad Hindal Mirza, Alur [Alwar] Mirza, Gul Rang Begum, Gul Shara Begum i Gul Badan [Gulbadan] Begum.
 

szeryf Ide Thomesdatter Lange, posiadłości w hrabstwach Vester Herred, Lydum etc. (Dania)
1538-1551

Była wdową po Moritsie Jepsenie Sparre til Svanholm (zm. 1534 r.), którego pierwszą żoną była Karine Pedersdatter Høeg Banner. Drugim mężem Ide był Henning Jørgen Qvistzow til Sandager.
 

szeryf Else Baad (ok. 1470-ok. 1539), hrabstwo Fliginde (Dania)
?-ok. 1539

Znana także jako Baadesdatter. Rządziła wraz z mężem, Hansem Skovgaardem. Może być identyfikowana z Elsebe Alberechtsdatter Grubendal til Engestofte, wdową po Olsenie Baad af Lolland (zmarł w 1527 r.) i Jesperze Juelu.
 

szeryf Inger Torbernsdatter Present, hrabstwa Rude i Stærrede (Dania)
1539-1546

Była wdową po Eriku Daa.
 

szeryf Karen Hansdatter Breide, hrabstwo Svendstrup (Dania)
1539-1544

Była bispelensmand - mianowana przez biskupa. Jej mężem był Gunde Lange til Bregninge, Bølling og Holmegård. Zmarł w 1564 r. Mieli 5. dzieci. Jednym z nich była Dorthe Lange, szeryf hrabstwa Kalø w 1596 r. Karen zmarła w 1551 r.

gubernator doña Inés de Bobadilla, Kuba (Hiszpania)
08.V.1539-
1543

 

p.o. szeryfa Alhed, hrabstwo Farum (Dania)
?-154?

Była wdową po Tetzu Rosengaardzie. Rządziła z synem, Jens Tetzsenem.

szeryf Gertrud Tønnesdatter Parsberg, hrabstwo Annisegård (Dania)
154?-?

Otrzymała hrabstwo w dzierżawę jako zabezpieczenie na 9 lat. Była wdową po Johanie Bjørnsenie Bjørnie (zm. 1534 r.). Zmarła w 1552 r.
 

szeryf Anne Arvidsdatter Trolle,

hrabstwa Åsum z posiadłością Gers i Elleholm (Dania, od 1658 r. część Szwecji)
1540-1545
p.o. szeryfa hrabstwa Sølvitsborg z posiadłościami Medelsta, Vester lub Bregne i Lister w Blekinge
1540-1541
hrabstwo Elleham w Blekinge
1540-1557
Była wdową po Axelu Eriksenie Urup til Ugerup, szeryfie hrabstwa Sölvesborg.

p.o. szeryfa Anne Henriksdatter Friis, hrabstwo Åstrup z posiadłościami Vennebjerg i Jerslev (Dania)
1540-1541

Była drugą żoną Ove Vincentsena Lunge. Mieli 8. dzieci.
 

szeryf Kirstine Johansdatter Urne, hrabstwo Amtofte (Dania)
1540

Była wdową po Iverze Hansenie Skeelu til Palsgård i Nygård. Zmarła po 1545 r.
 

szeryf Berte Eggertsdatter Ulfeldt, hrabstwo Herrested Birk (Dania)
1540-1555

Była wdową po Nielsie Bildzie, który otrzymał hrabstwo z zastrzerzeniem, że po jego śmierci żona będzie rządzić przez 5 lat. Po jej śmierci przez 5 lat miały tam władać ich dzieci. Zmarła w 1555 r.
 

p.o. szeryfa Eline Corfitzdatter Rønnov, hrabstwo Askimne w Hallandzie (wted Dania, dziś Szwecja)
?-1541

Była wdową po Klavsie Ågesenie. W latach 1523-1524 posiadała kilka odrębnych posiadłości.
 

p.o. szeryfa Kirsten Handatter Holck, hrabstwo Ellinge (Dania)
?-1541

Jej pierwszym mężem była Peder Lauridsen Baden. Po jego śmierci odziedziczyła hrabstwo. Po raz drugi wyszła za mąż za Steena Brahe til Knudstrup. Zmarła ok. 1599 r.

szeryf Dorthe Hennekesdatter Sehested, hrabstwa Ellinge Bispe i Årupgård (Dania)
1541-1544

Była wdową po Henningu Seestedzie, który nie był szeryfem tego hrabstwa. Przed Hennigiem jej mężem byli: Otto Drewe, Mikkel Grape i Mogens Kaas til Brendore. Zmarła w 1579 r.

szeryf Susanne Eilersdatter Bølle, hrabstwo Marup (Dania)
1541-1572

Była wdową po Klavsie Eriksenie Ravensbergu. Jej drugim mężem został Jacob Brokkenhuus.
 

p.o. szeryfa Sidsel Timmesdatter Rosenkrantz, hrabstwo Vester Herred (Dania)
1541-1542

Była wdową po Eriku Krumedige. Zmarła w 1557 r.

p.o. szeryfa Anne Nielsedatter Rosenkrantz (ok. 1490-1551), hrabstwo Båstad w Skanii (wtedy Dania, dziś Szwecja)
1541-1551

Była wdową po Tyge Krabbe. Hrabstwo otrzymał on jako zabezpieczenie na samotność od króla Fryderyka I. Spłacił je jej pasierb, Peder Skram.

gubernator Doña Beatriz de la Cueva de Alvarado, Gwatemala (wtedy posiadłość Hiszpanii)
po VII-11.IX.1541

  Zofia Pedersdatter Lykke p.o. szeryfa hrabstwa
Holmekloster (Dania)
1542-1551
szeryf hrabstwa Lister (Norwegia)
1560-1563 i 1563-1570
 

szeryf Zofia, hrabstwo Holme Kloster (Dania)
1542-1551

Była wdową po Jacobie Hardenbergu.
 

p.o. szeryfa Maren Christiansdatter Spend, hrabstwo Oksvang (Dania)
1542-1544

Była wdową po Hansie Lange Munku, który zmarł w 1535 r.
 

szeryf Birgitte Iversdatter Dyre (ok. 1510- po 1572), hrabstwo Thodbøl (Dania)
ok. 1542-?

Była wdową po Enevoldzie Stykke, który otrzymał dzierżawę od biskupa Nielsa Stykke. Odkupiła posiadłość w 1544 r.

szeryf Ermgaard Andersdatter Bille, Dania

hrabstwo Østervelling Birk
1542-1564
hrabstwo Viskumsgård z posiadłością Synderlng
1563-1564
Była wdową po Jørgenie Podebusku. Spłaciła pozostałych dziedziców i dostała Østervelling w dożywocie. Viskumsgård był jej zabezpieczeniem na samotność (Pantelen). Zmarła w 1564 r.
 

szeryf Catharine Markvardsdatter Buchwald, hrabstwo Harridslevgård (Dania)
1542-po 1560

Rządziła z mężem, Jørgenem Svave. Oboje zmarli w 1571 r.
 

gubernator Brites de Albuquerque, Pernambuco (Brazylia)
1544-1560

Wdowa po byłym gubernatorze Duarte Coelho Periera (1534-1544). Jej następcą został syn, Duarte Coelho de Albuquerque, który był gubernatorem króla Portugalii w latach 1560-1572.

p.o. szeryfa Ide Mogensdatter Munk, hrabstwo Abrahamstrup (Dania)
1545

Wielka właścielka ziemska. Była żoną Olufa Nielsena Rosenkrantza til Vallø, z którym miała córkę Birgitte Olufdatter Rosenkrantz til Øster Vallø. Ide zmarła w 1586 r.
 

szeryf Elżbieta Thomasdatter Juel, hrabstwo Ribe Sankt Hans Kloster (Dania)
1547-?

Wdowa po Klausie Sehestedzie. Pozwolono jej zatrzymać hrabstwo w swoich rękach przez 16 lat, pod warunkiem, że przeżyje swego małżonka.

p.o. szeryfa Ingeborg Gjordesdatter Drefeld, hrabstwo Lundenæs z posiadłościami Bølling, Ginding, Hammerum i Herm (Dania)
1548-1549

Wdowa po Pederze Galt Ebbesen til Birkelse, byłym szeryfie Lundenæs.
  szeryf Abele Hansdatter Breide, Dania hrabstwo Näsbyholm (Dania, od 1658 r. część Szwecji)
1549-1574
hrabstwo Gislumgård
1574-?
Urząd przejęła po zmarłym mężu, Mikkelu Hals til Näsbyholm. W 1574 r. wymieniła się na hrabstwo Gislumgård.
 

szeryf Karen Eilersdatter Bølle, hrabstwo Toreby Birk (Dania)
po 1549-1574

Karen Bølle til Hellerup og Søbo była wdową po Lave Urne. Rządziła z Jacobem Brockenhuusem. Toreby było zabezpieczeniem na samotność. Jej pierwszym mężem był Marqvard Tidemandd ti lHellerup. Nie mieli dzieci. Karen zmarła w 1582 r.
 

szeryf Karen Gans, hrabstwo Ydernæs (Dania)
155?-1560

Wdowa po Thomasie Løgenie. Jej drugi mąż, Jacob Krafse, był szeryfem hrabstwa w latach 1560-ok. 1572.
 

adelantada1 Catalina de Montejo y Herrera, Jukatan (Meksyk, wtedy posiadłość Hiszpanii)
1550-1582

Była córką i następczynią hiszpańskiego konkwistadora Francisco de Montejo y Leóna (Francisco de Monteyo y Alvereza). Jukatan odziedziczyła po jego śmierci. Współwładcą u jej boku był jej mąż Alonso Maldonado y Guzmán. Po jego śmierci Catalina rządziła Jukatanem sama.

p.o. szeryfa hrabstwa Eline Mogensdatter Gøye, Skjoldnæs (Dania)
1550-1561

1Adelantada - rodzaj gubernatury wojskowej w koloniach hiszpańskich w dobie konkwisty w XVI i XVII wieku. Konkwistadorzy pełniący te funkcje otrzymywali zazwyczaj uprawnienia nieskrępowanej eksploatacji kraju w zamian za zbadanie, podbicie i spacyfikowanie danego terytorium na rzecz Korony. Termin pochodzi od hiszp. por adelantado: posuwać się naprzód, iść na czele. W kilku dokumentach z XI-wiecznej Kastylii i Nawarry można spotkać się z tym określeniem, ale nie wyjaśniają one zakresu obowiązków związanych z piastowanym urzędem adelantada. Najwcześniejszy znany adelentado został mianowany w roku 1253 podczas rekonkwisty terytorium zwanego "La Frontera" (Andaluzja). Adelantados reprezentowali królów Kastylii, zaś od czasów panowania Ferdynanda III aż po wiek XVII posiadali władzę administracyjną w powierzonych sobie prowincjach.

2Starosta niegrodowy - tenutariusz (łac. capitaneus sine iurisdictione) – dzierżawca zamków lub dóbr królewskich tzw. królewszczyzn, bez uprawnień starosty grodowego. Starostwa niegrodowe były łac. panis bene merentium (chlebem dobrze zasłużonych), rozdawanym przez króla. Wobec niekontrolowanej kumulacji tych starostw w jednym ręku, stały się one przyczyną wzrostu niejednej fortuny magnackiej.

NASTĘPNE