WICEPREMIERZY 2001-10
MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 

Ermelinda Meksi (1957-)

1981-87 wykładała ekonomię na uniwersytecie w Tiranie,
1992- posłanka do Zgromadzenia Narodowego (parlamentu) z ramienia Partii Socjalistycznej,
1997-98 minister stanu ds. rozwoju i współpracy gospodarczej,
1998-2002 minister współpracy gospodarczej i handlu,
2002 minister gospodarki,
IX.2003- minister stanu ds. integracji,
IX-29.XII.2003 wicepremier.
Zasiada we władzach
Partii Socjalistycznej. Biegle mówi po angielsku i włosku.