WŁADCZYNIE 1100

Eleonora Akwitańska

Urodziła się ok. 1122 r. Była najstarszym dzieckiem księcia Akwitanii Wilhelma X i Aenor de Châtelleraul, córki Emeryka I, wicehrabiego Chatellerault. Wilhelm X Akwitański zmarł w Wielki Piątek 1137 r. Eleonora tym samym stała się księżną Akwitanii i jedną z najświetniejszych partii matrymonialnych ówczesnej Europy. Wolą jej zmarłego ojca było, by poślubiła syna Ludwika VI Grubego, króla Francji - przyszłego króla Ludwika VII Świętego, który panował w latach 1137-1152. Do ślubu doszło 22.VII.1137 r. W ten sposób do Francji zostały dołączone posiadłości nowej królowej. W umowie znajdował się jednak postanowienia, że Akwitania zachowa niepodległość. Ludwik i Eleonora mieli tylko dwie córki: Marię z Szampanii i Alicję. Królowa Eleonora brała udział w drugiej wyprawie krzyżowej w latach 1147-1149. Różnica temperamentów pary królewskiej była jednak nie do pokonania i doszło do rozwodu (oficjalnie doszło do niego z powodu pokrewieństwa). 16.V.1152 r., sześć tygodni po rozwiązaniu związku małżeńskiego z Ludwikiem, Eleonora została żoną króla Anglii Henryka II Plantageneta. Był on zarazem księciem Andegawenii i Normandii. Ten małżonek był od niej młodszy o 11 lat. Spowodowało to falę plotek w Europie. Mówiono m.in., że Eleonora była kochanką swego teścia, Gotfryda V Plantageneta. W ciągu następnych 13 lat królowa urodziła 8. dzieci: Wilhelma (przyszłego hrabiego Poitiers), Henryka (formalnego współwładcę ojca w latach 1170-1183), Matyldę (przyszłą księżnę Saksonii i matkę cesarza Ottona IV), Ryszarda Lwie Serce (króla Anglii w latach 1189-1199), Gotfryda (przyszłego księcia Bretanii), Eleonorę (przyszłą królową Kastylii i matkę królowej Blanki Kastylijskiej), Joannę i Jana bez Ziemi (króla Anglii w latach 1199-1216). W latach 1155 i1158-1160 Eleonora rządziła Anglią jako regentka w czasie nieobecności męża. Od 1165 do 1166 r. była regentką Normandii.
W 1173 r. przeciwko władzy króla zbuntowali się ich synowie Henryk, Ryszard i Wilhelm. Po ich stronie stanęło kilku potężnych baronów angielskich, król Francji Ludwik VII i król Szkocji Wilhelm I. Eleonora została pojmana, gdy próbowała do nich dołączyć. Henryk II zdławił rebelię, a swoją żonę uwięził na następne 15 lat, stale zmieniając jej miejsce pobytu, żeby uniemożliwić jej odbicie. Nie mogła w tym czasie widywać synów. Henryk II zmarł 06.VII.1189 r. w Chinon. Królowa Eleonora pomogła swemu synowi Ryszardowi objąć tron Anglii. Sama odzyskała wtedy wolność. W latach 1189-1191 i 1192 rządziła Anglią w jego imieniu jako regentka. Ryszard był w tym czasie na trzeciej wyprawie krzyżowej. Matka w 1194 r. osobiście negocjowała warunki jego uwolnienia, kiedy znajdował się w niewoli cesarza Henryka VI. Ryszard Lwie Serce zmarł 06.IV.1199 r. Jego następcą został młodszy brat, Jan bez Ziemi. Do czasu objęcia przez niego tronu władzę regencyjną w Anglii ponownie sprawowała królowa Eleonora. Jej dwór w Poitiers stał się jednym z głównym ośrodkeim literatury europejskiej owych czasów. Sprawowała mecenat nad trubadurami. Królowa Eleonora Akwitańska zmarła 01.VI.1204 r. Została pochowana w opactwie Fontevraud obok swojego męża - Henryka oraz syna - Ryszarda.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. Regine Pernoud, Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990,

3. Regine Pernoud, Alienor z Akwitanii, Warszawa 1997,

4. Douglas Boyd, Eleonora Akwitańska, wyd. Amber 2004.