WICEPREMIERZY 2001-10
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH
MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Catherine Margaret Ashton

Urodziła się 20.III.1956 r. w Upholland w hrabstwie Lancashire jako córka Harolda i Clare Ashtonów. W 1977 r. ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Londyńskim. Należy do Partii Pracy. Potem pracowała jako specjalistka od kontaktów z biznesem w sektorze organizacji pozarządowych. Po przerwie związanej z opieką nad swymi małymi dziećmi, w 1998 r. została kierowniczką administracji służby zdrowia w hrabstwie Hertfordshir. Równocześnie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Narodowej Rady ds. Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci.

02.VIII.1999 r. otrzymała szlachecki tytuł baronessy Ashton of Upholland i dożywotnie parostwo. W VI.2001 r. objęła stanowisko parlamentarego podsekretarza stanu w ministerstwie edukacji i zdolności. We IX.2004 r. została parlamentarnym podsekretarzem stanu w ministerstwie spraw konstytucyjnych, gdzie odpowiadała za Archiwa Narodowe i Urząd Państwowej Kurateli. W 2006 r. weszła w skład Tajnej Rady, a w V.2007 r. została parlamentarnym podsekretarzem stanu w nowo utworzonym resorcie sprawiedliwości. W okresie 27.VI.2007-03.X.2008 była liderką Izby Lordów i Lordem Przewodniczącym Rady. Tym samym automatycznie była członkinią Gabinetu.

03.X.2008 r., po utracie funkcji rządowych, ogłoszono, że pani Ashton będzie następną komisarz Unii Europejskiej ds. handlu. Na tym stanowisku zastąpiła Petera Mandelsona. 22.X.2008 r. Parlament Europejski zatwierdził jej kandydaturę. 19.XI.2009 r. Rada Europejska mianowała ją wysoką przedstawicielką Unii Europejskiej do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w randze wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i przewodniczącej Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Jest to nowy urząd, utworzony na mocy traktatu lizbońskiego. Pani Ashton, od 09.II.2010 r., jest pierwszą osobą piastującą to stanowisko.

Jej mężem jest Peter Kellner, działacz społeczny i dziennikarz. Ma z nim dwoje dzieci (syna Roberta i córkę Rebekę) i troje pasierbów. Rodzina mieszka w St Albans.