WICEPREMIERZY 1991-2000 
MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Annemarie Jorritsma-Lebbink

Urodziła się 01.VI.1950 r. w Hengelo w prowincji Gelderland. W 1967 r. ukończyła Wyższą Szkołę Średnią dla Dziewcząt. Dwa lata później ukończyła Szkołę Turystyczną w Bredzie. Potem pracowała w biurze podróży i jako export manager. Później studiowała język francuski. W latach 1978-89 zasiadała w radzie miejskiej Bolswaard z ramienia Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Od 1982 r. do 1994 r. była posłanką VVD w izbie niższej Stanów Generalnych. Piastowała funkcję rzeczniczki partii ds. transportu, zarządzania zasobami wodnymi i powiązanych z tym kwestii. Była m.in sekretarzem Prowincjonalnej Organizacji Kobiet VVD oraz zastępczynią członini partyjnej Rady Doradczej ds. Kobiet w Fryzji. W okresie 22.VIII.1994-03.VIII.1998 pełniła funkcję ministra tranportu, robót publicznych i zarządzania zasobami wodnymi. Od 03.VIII.1998 r. do 22.VII.2002 r. była pierwszą wicepremier i ministrem gospodarki w drugim rządzie premiera Wima Koka. W 2002 r. była oficjalną kandydatką partii na urząd przewodniczącej parlamentu, ale przegrała z mężczyzną z jej własnej partii, który wcześniej nigdy nie sprawował ważnych funkcji. Od 22.VII.2002 r. ponownie jest członkinią parlamentu.