KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2000-2010
MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 
 
WICEPREMIERZY 1991-2000

Amina Salum Ali (1956-)

1985-1988 wiceminister finansów, gospodarki i planowania w Tanzanii,
1988-1990 minister stanu odpowiedzialna za współpracę międzynarodową w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Tanzanii,
1990-1996 minister finansów (Zanzibar),
ok.1994-96 nr 2 w rządzie,
1996-16.XI.2005 minister skarbu (Zanzibar),
2000 ubiegała się o nominację swej Partii Rewolucyjnej (CCM) na prezydenta Zanzibaru,
16.XI.2005-09.XI.2006 minister stanu w Kancelarii Premiera,

2006(?)- reprezentantka Komisji ONZ ds. Afryki w Waszyngtonie w USA.