PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000

Alicja Grześkowiak

Urodziła się 10.VI.1941 r. w Świrze na Lwowszczyźnie (obecnie Ukraina). Po wojnie cała rodzina pani marszałek przeniosła się do Torunia. W 1963 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poszła w ślady swego ojca, sędziego. Pracowała potem w Oddziale Narodowego Banku Polskiego. W 1966 r. została pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w latach 1981-82 była prodziekanem Wydziału). W 1969 r. zdała egzamin sędziowski, po dwóch latach szczyciła się już tytułem doktora nauk prawnych. W 1978 roku zdobyła tytuł doktora habilitowanego prawa karnego. Od 1988 r. jest adwokatem. W latach 1968-85 była członkinią Stronnictwa Narodowego (nie pełniła tam żadnych funkcji), a od 1980 r. - NSZZ "Solidarność". Jest współtwórczynią Komitetu Helsińskiego w Polsce i działaczką Duszpasterstwa Prawników. Przez trzydzieści lat (1966-96) pracowała na wydziale prawa i administracji UMK (od 1992 na bezpłatnym urlopie). Ostatnie sześć lat jako profesor nadzwyczajny. W 1996 r. odeszła z tej uczelni. Od 1990 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1989 r. do 2001 r. była senatorem (Obywatelski Klub Parlamentarny, Porozumienie Centrum, senator niezależna w Klubie NSZZ "Solidarność", Akcja Wyborcza "Solidarność"). W latach 1989-1991 przewodziła komisji konstytucyjnej Senatu. Od 1989 r. do 1997 r. była członkinią polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a w latach 1992-97 była wiceprzewodniczącą tamtejszej frakcji chadeków. W latach 1991-93 była wicemarszałkiem Senatu. Po 1989 roku kojarzono ją już jednoznacznie - jako gorącego propagatora konkordatu i bezkompromisowego lidera tzw. ruchu obrońców życia poczętego. Starała się przyśpieszyć prace nad konkordatem. Senacki projekt ustawy o ochronie życia poczętego, nad którym pracowała, zaskoczył bezkompromisowością i restrykcyjnością.  Przyszłego męża (obecnie jest wdową) poznała w czasie treningów gimnastyki akrobatycznej, pobrali się, gdy skończyła 19 lat. Jej wielkim marzeniem była gromadka dzieci, ale tak się nie stało. Z 3 jej córek żyje tylko jedna, Kalina Grześkowiak-Gracz, która kontynuuje rodzinne tradycje prawnicze: jest radca prawnym. Zasiadała w radzie nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego oraz dyrektorowała biuru senatorskiemu matki. Alicja Grześkowiak jest założycielką Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu. W 1995 roku została odznaczona przez prezydenta Litwy medalem za działalność na rzecz niepodległości tego kraju, ufundowała także stypendia dla Polaków z Ukrainy studiujących w Polsce. W okresie 17.X.1997-19.X.2001 była marszałkiem Senatu i pierwszą w historii Polski kobietą stojącą na czele jednej z izb parlamentu. Zasiadała niegdyś w Radzie Politycznej Porozumienia Centrum - obecnie jest członkinią Ruchu Społecznego AWS. W 2001 r. mówiono o niej jako o ewentualnej kandydatce na prezydenta. Jest członkinią Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Państwie Watykańskim oraz konsultorem Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. W III.2005 r. została członkinią zarządu Papieskiej Akademii Życia.