WICEPREMIERZY 1991-2000
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1991-1999

Zlatka Popovska

Urodziła się 29.VII.1948 r. w Skopje. Ukończyła Wydział Ekonomii na tamtejszym uniwersytecie w 1971 r. Studia podyplomowe odbyła z zakresu rozwoju i w 1979 r. zdobyła tytuł magistra na Wydziale Ekonomii w Belgradzie. Tam też obroniła doktorat w 1985 r. Potem odbywała staż w Wielkiej Brytanii i w byłych Niemczech Zachodnich. Głównymi obszarami jej zainteresowań naukowych były rozwój ekonomiczny i technologiczny oraz systemy zarządzania. Od 29.V.1997 r. do 30.XI.1998 r. była ministrem bez teki w latach 1997-98 i wicepremierem. W tym czasie była także narodowym koordynatorem pomocy zagranicznej, przewodniczącą komisji (?) ds. rozwoju stosunków zagranicznych i ekonomicznych, a także przewodziła komisji ds. rekompensaty finansowej i systemu bankowego. W 1998 r. była kandydatką na urząd prezydenta Macedonii. Od 27.X.1995 r. jest pełnoetatową wykładowczynią na Wydziale Ekonomicznych Uniwersytetu w Skopje. Jest także prodziekanem tego wydziału.