MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Yolanda Mayora de Gavidia

Urodziła się 09.VIII.1964 r. w San Salvador. W VII.1999 r. ukończyła ekonomię na Uniwersytecie dra José Matíasa Delgado.

1990 - 1992 członkini Grupy Doradców Ekonomicznych i Społecznych w Ministerstwie Planowania,

1993 doradczyni prezydenta ds. ekonomicznych i społecznych,

1993 - 1995 pracowała w dyrekcji generalnej ds. polityki gospodarczej i społecznej Ministerstwa Planowania,

1995 - 1997 koordynatorka jednego z programów finansowanych przez Bank Światowy w Prezydenckiej Komisji ds. Modernizacji Sektora Publicznego,

1997-2004 koordynatorka doradców w Ministerstwie Gospodarki,

01.VI.2004-01.VI.2009 minister gospodarki Salwadoru.

Mówi po hiszpańsku i angielsku.