PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010

Victoria Tauli-Corpuz

Urodziła się w mieście Baguio na Filipinach. W 1976 r. ukończyła pielęgniarstwo na Uniwersytecie Filipińskim. W 1998 r. rozpoczęła studia humanistyczne w St. Scholastica's College w Manili. Specjalizuje się w studiach kobiecych. W 1996 r. założyła i stanęła na czele Tebtebba Foundation. W latach 1987-1995 była założycielką i dyrektorką wykonawczą Cordillera Women's Education and Resource Center. Od 2005 r. jest przewodniczącą Stałego Forum do Spraw Tubylczych (UNPFII) w Organizacji Narodów Zjednoczonych.