WŁADCZYNIE 1081-1100

Talesa Aragońska

Była córką Sancha, hrabiego Aibaru i naturalnego brata króla Sancha V z Navarry. Wyszła za mąż za Gaston IV z Béarn. Gdy ten brał udział w pierwszej krucjacie, Talesa rządziła w Béarn z pomocą rady baronów (w latach 1096-1101). Taka sytuacja powtarzała się częściej podczas militarnych wypraw Gastona do Aragonii. Po jego śmierci w 1131 r. została regentką w imieniu syna Centule VI. Kiedy ten ostatni zginął w 1134 r. w bitwie pod Fraga, wraz z córką Guiscardą objęła regencję w imieniu swego wnuka, Piotra II. W 1134 r. została także panią Saragossy, Uncastillo, Hueski i Bespen w Hiszpanii. Toczyła o te ziemie spór z Rajmundem Berengarem IV z Barcelony. Papież rozstrzygnął go na korzyść tego ostatniego. Rajmund zostawił jednak Talesie Huescę i Bespen. Zmarła po 1136 r.